Tillbaka

Digital avdelningsstämma 24 mars!

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland kallar härmed valda ombud till digital ordinarie avdelningsstämma, onsdagen den 24 mars kl. 18:00.

Incheckning och kontroll av teknik etc möjliggörs från klockan 17:30
medan mötesförhandlingarna startar kl. 18:00.

Stämmohandlingar och erforderlig information kring länk, mötesverktyg etc utsänds till valda ombud och medlemsorganisationer innan avdelningsstämmans genomförande.

För frågor, kontakta tf avdelningschef Margaretha Pettersson, telefon 010-1733911.

 • Vid fjolårets avdelningsstämma hänsköts beslut om reviderade stadgar, se nedan. Detta ärende måste därför upp för beslut vid avdelningsstämma 2021.
   
  Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma 2019 beslutade om nya normalstadgar för Studieförbundet Vuxenskolan. Se bifogat dokument med följande läshänvisning:
  • Understruken text markerar att texten är tillagd i förhållande till de stadgar som gällde inför förbundsstämman 2019.
    
  • Överstruken text markerar att texten är borttagen i förhållande till de stadgar som gällde inför förbundsstämman 2019.

   Avdelningens stadgar, §12-§18 i normalstadgarna, antas och ändras av avdelningsstämman. Som en följd av att förbundsstämman 2019 beslutade om reviderade stadgar har avdelningsstämman att besluta om reviderade avdelningsstadgar. 

Bifogas:
Reviderade stadgar för Studieförbundet Vuxenskolan 2019 underlag

Handlingar

Samtliga handlingar är utsända stadgeenligt till medlemsorganisationer och valda ombud per 2021-03-12.