Tillbaka

Digital avdelningsstämma 24 mars!

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland kallar härmed valda ombud till digital ordinarie avdelningsstämma, onsdagen den 24 mars kl. 18:00.

Incheckning och kontroll av teknik etc möjliggörs från klockan 17:30
medan mötesförhandlingarna startar kl. 18:00.

Stämmohandlingar och erforderlig information kring länk, mötesverktyg etc utsänds till valda ombud och medlemsorganisationer innan avdelningsstämmans genomförande.

För frågor, kontakta tf avdelningschef Margaretha Pettersson, telefon 010-1733911.

Bifogas:
Normalstadgar för Studieförbundet Vuxenskolan