Tillbaka

Finska på 30 minuter

Från 2018 kommer biblioteket i Helsingborg genomföra ett projekt som heter ”Månadens språk” där man varje månad, med sommaruppehåll, har ett särskilt språk som tema. Det huvudsakliga syftet med projektet är att väcka nyfikenhet samt sprida information om språk och kultur bland sina besökare.

I februari månad, då finska är månadens språk, kommer vi i samarbete med Helsingborgs Bibliotek att anordna en kort språklektion i salen Café Birger. Kom och lär dig mer om detta geografiskt närliggande men lingvistiskt avlägsna språk och låt dig ryckas med i språkyran på Helsingborgs bibliotek!

19 februari kl. 17.00-18.00 på Helsingborgs bibliotek

Läs mer på bibliotekets hemsida: 

https://www.bibliotekfh.se/sv/event/finska-p%C3%A5-30-minuter