Tillbaka

Företagsutbildning

Vi kan hjälpa dig med utbildning!

På SV vet vi vad som krävs för att du och jag ska utveckla nya kunskaper, insikter, sidor och ambitioner. Våra utbildare/handledare använder sig av en pedagogisk idé som fungerar - oavsett om du och dina medarbetare möter oss som avslappnad privatperson eller som professionell yrkesutövare.

Vi som hjälper dig att diskutera, förbereda och arrangera utbildningar och studiecirklar har stor erfarenhet av utbildningsadministration, behovsanalys och kompetensinventering.

Vi kan erbjuda språkutbildning, datautbildning, teambuildning med t ex konsthantverk eller processinriktade utbildningar bl a med hjälp av SDI.

Vi har också tillgång till studielokaler i både Kristianstad och Hässleholm. I Kristianstad finns en datorsal försedd med 10 elevdatorer.