Tillbaka

Från nördig fritidsodlare till seriös företagare med odling av Medelhavsväxter som specialitet

Hur startade ditt intresse för just Medelhavsväxter?
Inspirationen till vår Medelhavsinspirerande trädgård har vi fått från våra många resor kring Medelhavet – i första hand Spanien. Sedan några år tillbaka har jag fått möjlighet att utveckla min stora passion ytterligare och idag är både trädgård, uterum, förråd och växthus under större delen av året fyllda med våra drömmar – att få fram Medelhavsväxter som normalt inte odlas på våra breddgrader. För ett år sedan startade jag företaget Rogers Plantshop för att idag kunna arbeta med detta på heltid.

Du ska ha två kurser under våren om Medelhavsväxter. Vad kan man som deltagare förvänta sig?
Medelhavsväxter - från frö till planta: Det är kul att odla. Speciellt när man lyckas med lite ovanliga sorter. Här får deltagarna lära sig olika tips och trix för att dra upp egna frön från Medelhavsväxter till plantor. Vad behöver man tänka på kring jord, värme, ljus o.s.v. för att få fröna att gro och växa till sig?

Medelhavsväxter - skötsel: I denna cirkel kommer deltagarna att få lära mer om hur man med enkla medel får Medelhavsväxterna att trivas hos oss och utvecklas till stora träd och buskar. Det gäller att ge plantorna förutsättningar som så långt det är möjligt liknar deras naturliga växtplats. För att kunna få glädje av växterna under många år framåt får du tips på hur du kan vinterförvara dom. I båda cirklar kommer vi också att försöka oss på att föröka med sticklingar från olika Medelhavsväxter.

Hur fick du kontakt med SV första gången?
Jag är medlem i Lions Club sedan många år och kontaktade för något år sedan avdelningschefen Josefin Holmberg på SV för att höra vilka möjligheter vi hade till olika former av samarbete. Det var ett mycket positivt möte som ledde till en informationsträff med SV för att kunna utveckla ett samarbete mellan SV och Lionsklubbarna i sydvästra Skåne.

NÄMN DIN DRÖMKURS!
Min drömkurs skall både innehålla lärande med ny kunskap i ämnet, men lika viktigt är social gemenskap och utbyta nya erfarenheter...
Oj, vad jag själv vill lära mig mer om - det är så mycket - hur man bygger vidare på hemsidan, lära sig använda alla finesser på sin iPhone, lära sig ännu mer om växtodling, o.s.v.

Uppdaterad 2016-04-18