Tillbaka

Passion för livet

Passion för livet ska ge seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna skapa sig ett hälsosamt liv. Meningen är att engagera seniorerna att själva ta aktivt ansvar för ett förebyggande levnadssätt.

Arbetssättet Passion för livet går ut på att en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen, vid så kallade Livscaféer, för att under ledning av utbildad handledare diskutera och fundera över olika delar av sitt liv. De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

  • empowerment
  • mat och dryck
  • säkerhet
  • sociala nätverk
  • fysisk aktivitet
  • läkemedel

En viktig princip för Passion för livet är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för tankarna vidare!

Läs mer om Passion för livet här!

Du kan också läsa och ladda hem en liten broschyr om Passion för livet här som du kan spara eller ge bort till en vän.

Uppdaterat 2017-01-25