Tillbaka

Ungas psykiska hälsa

Barn och unga uppger i större utsträckning idag än tidigare att man mår psykiskt dåligt och känner sig stressade. Vi behöver alla hjälpas åt för att motverka denna negativa trend.

Med hjälp av beviljade medel från Region Skåne kommer Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Skåneland erbjuda gratis främjande kreativa aktiviteter samt föreläsningar för barn och unga i ett antal kommuner i Skåne.

Vi vill med dessa aktiviteter bidra till att fler barn och unga får prova på olika aktiviteter som kan bidra till ett ökat välmående och en känsla av sammanhang. Se här vårt speciella program för just detta 2017 för
att se vad som kan passa dig eller ditt barn. Alla aktiviteter här erbjuds utan kostnad.
Arrangemangen riktar sig till alla unga från 12 -19 år

Ta del av programmet här. 

Uppdaterad 2017-10-12