Tillbaka

Vi fyller 1 år!

Under 2016 beslutades fyra avdelningar att gå samman till en enhet SV Skåneland. Nu har ett år gått och vi stämmer av med avdelningschef Daniel Kåreda och avdelningsordförande Eva-Karin Hempel om vad som har hänt under detta år och vilka utmaningar som finns i framtiden.

Nu har det snart gått ett år, hur tycker ni första året har varit?
Fantastiskt spännande försäkrar båda men det har inte varit en lugn stund.
- Vi har stött på utmaningar som vi inte trodde skulle komma och andra utmaningar som blev mindre än förväntat. Året har gått åt att få ihop fyra avdelningar till en helt ny med både personal och verksamhet. Vi har förnyat arbets- och förhållningssätt både externt och internt.
Daniel nämner också att de jobbar för en långsiktig förändring och vi måste vara i takt med våra deltagare, cirkelledare och trenderna i samhället.
- Nu ligger fokus på att bygga vidare framåt och anpassa oss efter verksamheten och omvärlden, fyller Eva-Karin i.

Vår slogan är Plats för nytänkande; vad betyder det för dig?
- Jag tänker direkt att vi är demokratins infrastruktur, dess verkstad. Vi ger plats för nytänkande genom att tillsammans ta ansvar för samhället och tillgodose den enskilda individens behov, säger Eva-Karin.
- För mig handlar det om att inte skapa nytt från grunden utan använda det vi redan har på ett nytt sätt och hitta nya användningsområden. Vi ska hitta nya sätt att visa demokratin, låta kulturen ta ny plats och skapa fler mötesplatser, menar Daniel.

Ni nämnde utmaningar tidigare, kan ni ge exempel?
- En utmaning som stått sig är att vi vill upplevas som ETT SV. Oavsett på vilken ort som du går in på ett kontor ska du känna igen dig och oavsett var du kommer i kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan så ska du få samma känsla och upplevelse. Det är en stor utmaning vi handskas med, tycker Eva-Karin.
- En annan utmaning är på det lokala planet. Vi har den lokala närvaron, där vi finns och har verksamhet. Vi ska ge goda förutsättningar att kunna delta utefter egna behov. Vi har den lokala tillgängligheten, där det inte bara handlar om att vara fysiskt tillgänglig på en plats utan vi ska kunna nås med kollektivtrafik på tider och platser som passar och ha kursledare som kan förmedla kunskap på ett bra sätt. Sist har vi den lokala relevansen, där vi ska erbjuda rätt saker som ligger i tiden. Vi ska ha utrymme att agera direkt när en trend blossar upp och vi ska ha en omvärldsbevakning kring kommuner och platser. Vi är på god väg men det är fortfarande en utmaning att sy ihop dessa bitar, lägger Daniel till.

- Vi ska också nyttja den moderna tekniken och införa den i verksamheten. Att kunna kombinera text, videosamtal med fysiska möten tror vi är det optimala tillvägagångssättet att fylla olika behov hos olika människor.
Vad är det som gör att du engagerar dig inom Studieförbundet Vuxenskolan?
- Jag blev lockad av att arbeta med demokrativerksamhet på ett annat plan. Jag kommer närmast från den offentliga sektorn där man jobbar med att stötta och bevara demokratin. Här utmanar vi demokratin, vi utvecklar den på ett annat sätt både inifrån och utifrån på samma gång. Det är en spännande kombination av utmaningar. Sen är det fantastiskt att arbeta med personer som brinner för det de gör. Vi har många eldsjälar i vår verksamhet! ler Daniel.
Eva-Karin är en aktiv föreningsmänniska och har alltid varit.
- Vill man kunna göra skillnad i samhället så är detta en utmaning att anta. Med uppdraget som ordförande lär jag mig nya saker hela tiden och detta är mitt sätt at bidra till förändring och förbättring. Med den erfarenhet jag samlat på mig under åren hade jag svårt att tacka nej.

Vad särskiljer oss från andra studieförbund?
- Vi ska gå från ett studieförbund i mängden till en lysande stjärna som förnyar folkbildningen i Sverige. Vi är mer tillgängliga än andra studieförbund, på alla plan, inte bara när det gäller den lokala närvaron.
- Vi är bäst på att lokalt anpassa oss efter våra deltagares behov, säger Daniel.
- Vårt mål är att erbjuda anpassad verksamhet oavsett om man har en funktionsnedsättning, är ung eller gammal eller har utmaningar med språket. Vi kan möta dig där du är, just nu. Individens behov och möjligheter är vår utgångspunkt och vi ger makten att kunna påverka sitt eget liv oavsett bakgrund, var du är född, vilket språk du talar, vilken funktion din kropp har.
Eva-Karin nickar instämmande.

Studieförbundet Vuxenskolan fyller 50 år. Vad tror ni om framtiden?
- Jag tror vi står på tröskeln mot en ny era inom folkbildningen. Det finns ett visst motstånd mot folkbildningen från bland annat den politiska sidan och såklart finns det vissa risker för framtiden. Det är vår uppgift att se till att uttrycka och visa vårt värde i samhället, vårt syfte. Det har inte funnits så stor ovisshet kring folkbildningens framtid som nu, menar Daniel.
Eva-Karin håller inte helt med och fyller på:
- Behovet av folkbildning och bildning har aldrig varit så stort som idag. Skillnaden på utbildning och folkbildning är själva processen men det leder till samma sak, bildning. Utbildning är lärarledd med en läroplan och folkbildning bygger på en pedagogisk metod som deltagarna själva arbetar fram tillsammans.
- Begreppet lärande kommer att förändras och utmanas, så även statens syften om vi tittar 10 år framåt. Det kan finnas en risk för att folkbildningen urholkas. Vi hade behövt folkbilda folk om folkbildning, skrattar Daniel och vi avslutar ett mycket bra samtal.

 

Vi firar vårt första år den 26 september med en jubileumsmässa i Hässleholm där vi bjudit in samverkansparter att visa sin verksamhet, vi har socialtjänstehunden Hicko som hälsar er välkomna, föreläsning och vi bjuder även de första 100 besökarna på prinsesstårta. Kaffe finns till alla! 
Välkomna! 

Uppdaterat 2017-08-31