FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar kring din roll som cirkelledare. Sidan kommer att byggas ut efter hand som vi får in fler frågor.
Undrar du över något mer? 
Då är du välkommen att höra av dig! Kontaktuppgifter hittar du här.

Vilken sorts anställning har jag som cirkelledare?
Den vanligaste anställningsformen för cirkelledare är så kallat objektanställning vilket är en tidsbegränsad anställning på timbasis.

Varför är det så noga med närvarolistan? 
Närvarolistan är på samma gång anställningsavtal och löneunderlag för dig som får lön, och den är också ett viktigt dokument för avdelningen som behöver den för statistik och för kommunala/statliga bidrag. Förvara den väl! Om den skulle komma bort ska du snarast kontakta din avdelning så du kan få en ny. Dela inte ut kopior av närvarolistan som kontaktlista för att deltagarna ska få kontaktuppgifter till varandra. Kontakta din avdelning så kan de skriva ut en deltagarlista lättare sammanställd med kontaktuppgifterna på deltagarna.

Mina deltagare vill ha extratillfällen! Hur hanterar jag det?
Vad roligt att dina deltagare är så ivriga att lära sig mer! Kontakta din handläggare innan ni bokar in något. Handläggaren behöver veta i förväg om cirkeln blir kortare eller längre än det är sagt från början. Dels för att lokalen måste bokas in så det inte blir dubbelbokat och dels för om det är betalkurser skall det tilläggsfaktureras och det är viktigt för deltagarna att veta vad de extra sammankomsterna skulle kosta.  

Vad händer om jag blir sjuk eller måste ställa in en träff av annan anledning?
Om du blir sjuk ska du kontakta din avdelning så snart som möjligt för att komma överens om hur deltagarna ska underrättas. Kom också överens med avdelningen om när och hur det inställda cirkeltillfället ska tas igen.

Hur fungerar löneutbetalningen?
Du och verksamhetsutvecklaren (din handläggare) kommer överens om lönen när ni planerar inför cirkeln. För objektanställda ingår semesterlön. Du får betalt per studietimme (45 minuter) och lönen ska också täcka kringarbete med förberedelser och administration. I regel betalas din cirkelledarlön ut som en klumpsumma när cirkeln är avslutad och närvarolistan inlämnad och godkänd av avdelningen. Cirkelledarlönerna brukar hanteras i samband med övriga löner på avdelningen, så hör efter när listan senast måste vara inlämnad för att du ska kunna få din lön samma månad. 

Vem är Gustav?
I din kontakt med avdelningen har du kanske hört talas om någon som kallas för Gustav och verkar vara väldigt viktig. Gustav är ingen mindre än studieförbundens gemensamma datasystem och står för Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem.
Gustav läggs all information som rör cirkelverksamheten. Härifrån hämtas information som skall rapporteras till folkbildningsrådet, som grund för statistik och statsbidrag. Meddela adressändringar, mailändringar och nya telefonnummer så hjälper du till att hålla Gustav uppdaterad med den senaste informationen! 

Vilka utbildningar behöver jag gå för att bli cirkelledare?
Vi vill inte bara ha cirkelledare som är duktiga inom sitt ämne. Du ska också vara duktig som cirkelpedagog och veta lite om din arbetsgivare, Studieförbundet Vuxenskolan, så att du i din tur kan berätta för dina deltagare var de har hamnat. Innan cirkeln startar skall du gå en introduktionsutbildning som är obligatorisk i alla studieförbund. Först när du gått den utbildningen är du behörig ledare.

Förutom introduktionsutbildningen finns flera fördjupade cirkelledarutbildningar och även utbildningar inom ämnen. Dessa utbildningar blir du personligen inbjuden till genom brev eller nyhetsbrev.

Välkommen som cirkelledare hos oss!