Tillbaka

Årsstämma för SV Skåneland

Välkommen på årsstämma!

När: Onsdag 22 mars
Tid: 18.30
Plats: Torshalls bygdegård
Östraby 2764, 268 90 Svalöv

Anmäl dig här, via 010-703 08 40 eller skaneland@sv.se senast den 15/3.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder meddela oss omgående.