Tillbaka

När minnet sviktar-demens berör oss alla

Onsdagen den 19 april kl. 14.00-16.00 samt 18.30-20.30

Plats: Parken – Kultur och konferenscenter, Norregatan 46-48, Trelleborg
Sal: Trelleborgssalen

Medverkande

Hans-Inge Lindeskov
Föreläsande sjuksköterska 
Pär Rahmström
Demensförbundets ordförande
Margareta Svensson
Förbundskonsulent

Föreläsningsinnehåll

Vad är demens?
• Utredning, diagnos och behandling.
• Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom?
• Anhörigas livssituation och behov av stöd.
• Demensförbundets verksamhet.
• Hur kan en lokal demensförening stödja demenssjuka

Ingen föranmälan krävs. Föreläsningen är gratis och samarrangeras av Demensförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan.
www.demensforbundet.se, telefon: 08-658 99 20

Se affischen i sin helhet här.