Tillbaka

Ungas psykiska hälsa

Lyssna till föreläsningen ”Ett komplicerat
fall” av Hanna Hildeman 5 eller 6 maj

Den 5 och 6 maj kommer ”Ungas psykiska hälsa” att uppmärksammas för elever på Spångholmsskolan och Kuben i Bara och på Naverlönnskolan i Svedala. På kvällstid vill vi tillsammans med ungdomarna även bjuda in er vuxna som finns i ungdomarnas närhet till en föreläsning av Hanna Hildeman om hennes erfarenheter av ätstörningar och självskadebeteende och om hur hon tagit sig dit hon är idag.

Tisdag 5 maj, kl 17:30-18:45, Kuben i Bara eller 
Onsdag 6 maj, kl 17:30-18:45, Naverlönnskolan i Svedala
Dörrarna öppnas redan kl 16:30 för mingel, musik och samtal med olika representanter som finns på plats. Ingen föranmälan behövs.

Majoriteten av alla barn och ungdomar i Sverige mår bra. Men psykisk ohälsa är ett successivt växande problem för allt fler unga, både flickor och pojkar. Oavsett om problemen handlar om allvarliga psykiska sjukdomar eller om exempelvis sömnsvårigheter, ångest, stress och oro – finns risken att flera unga som drabbas bär med sig problemen upp i vuxenlivet. Därför tycker vi att det är angeläget att nå ut till elever, vuxna i deras närhet och skolpersonal med en dag om ”Ungas psykiska hälsa”. Vi vill informera, sprida kunskap och visa på vägar för att få hjälp och stöd. Målsättningen är också att avdramatisera och minska upplevelser av skuld och skam i samband med psykisk ohälsa.

Under dagtid 5-6 maj kommer elevhälsa, socialtjänst och sjukvård med flera att finnas på plats för att informera och svara på frågor.

Har du frågor kontakta gärna
Eva Hansson, eva.hansson2@svedala.se eller
Natasha Regnell, natasha.regnell@svedala.se.

Se inbjudan i sin helhet här