Tillbaka

En styrelsemedlem berättar


Britt-Marie Klingborg,
ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan.

Vad gjorde att du valde att engagera dig i Studieförbundet Vuxenskolan?
- Jag fick en förfrågan om jag var intresserad att engagera mig i SV. Jag har alltid varit intresserad av utbildningsfrågor och jag kände ganska väl till SV sedan tidigare. Efter att ha läst igenom SV:s värdegrunder och funnit att dessa stämde bra överens med mina egna bestämde jag för mig att tacka ja.

Vad anser du vara folkbildningens viktigaste uppgift?
- Folkbildningen, dvs studieförbunden och folkhögskolorna, är frivilliga utbildningsformer som är öppna för ALLA som vill öka sina kunskaper och sin bildning. Folkbildningen är ett jätteviktigt komplement till det vanliga utbildningsväsendet. Genom folkbildningen ges möjligheter att öka sina kunskaper inom områden som man själv är intresserad av och på en nivå som motsvarar de egna förutsättningarna. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra. Jag tror på det livslånga lärandet. Det gäller att hålla både kroppen och knoppen i form.

Nämn en för dig drömcirkel och varför?
- Jag tycker det skulle vara jätteroligt att få möjlighet att ingå i en amatörteatergrupp. Att få lära mig agera på en scen. Gärna om det dessutom gick att kombinera med mitt historiska intresse. Jag älskar ” kostymfilmer” i historisk miljö!