Tillbaka

Projektet Hopp ger familjehopp!

I Svedala och Skurup driver Kiriakos Backis ett projekt som heter Hopp. Syftet är att ge hopp, skapa en mötesplats och stötta människor som har någon form av psykiska hälsa.

Studieförbundet Vuxenskolan har ingått ett samarbete med projektet där vi hjälper till att utbilda deltagare i projektet till cirkelledare och vi skapar studiecirklar. Alla har olika kunskaper och erfarenheter och att arbeta i studiecirkelform är ett perfekt sätt att dela med sig av detta till andra. En av studiecirklarna som har kommit igång har fått namnet Familjehopp.

Syftet med den här studiecirkeln är att ge tips och råd till varandra i sitt familjeliv. Det kan vara så att man själv har en psykisk ohälsa samtidigt som ens barn eller parter har någon sorts problematik. Cirkelledaren säger att i den här studiecirkeln finns det inga nybörjare och det finns inga experter som det kan finnas i tex en matlagningscirkel. Alla här har erfarenhet av att leva i en familj på ett eller annat sätt. Saker som har hänt en deltagare för 10 år sedan kan komma till nytta här och nu för en annan. Saker som diskuteras är tex gränssättning, konflikthantering, hur gör jag för att orka eller hur hanterar jag omgivningens blickar och tyckande.

Alla människor har kunskap och förmågor på ett eller annat sätt. Men ibland kan vårt samhällssystem sätta käppar i hjulen eller en sjukdom gör att man inte kan prestera så som samhället tycker att man ska göra. Cirkelledaren i den här cirkeln har varit sjukskriven sedan 1998. Hon kom med i Projekt Hopp och det ledde till ett utökat nätverk. Att ha blivit cirkelledare, säger hon, har gjort att min nyfikenhet på livet har väckts igen. Jag är nu inte bara mamma. Den ger mig energi. Jag går hem och plockar fram fakta från ledarskapsutbildningar jag gått på för länge sedan, som jag aldrig hann använda innan jag blev sjuk.

Det är en blandad åldersgrupp och de yngsta som är med är 19-20 år. Cirkelledaren säger att det är mycket från deras erfarenhet som hon kan ta med sig hem för att kunna bemöta sin 13 åriga dotter på ett annat sätt. Detta hjälper henne. Det är det som är det häftiga med en studiecirkel. Styrkan och kunskaperna finns hos alla i gruppen, deltagarna likaväl som cirkelledaren. Man ger tips och råd till varandra. Det är inte en som är expert.

En av deltagarna berättar att många i gruppen upplever en rädsla inför myndigheter och att de ibland känner att de inte får den hjälp de behöver. Det känns som man inte blir tagen på allvar. Att komma till projekt Hopp och till studiecirkeln Familjehopp hjälper. Här kan man stötta varandra i väntan på annan hjälp (väntan kan vara väldigt lång), vi behöver inte sätta upp någon fasad, vi är inte i beroende ställning till någon utan här kan vi prata öppet om det vi behöver ventilera just nu. Här blir vi tagna på allvar.  I den här studiecirkeln finns det plats för både gråt och skratt!

Text: Malin Josefsson