Förening

Vi jobbar med föreningar och organisationer i hela Stockholms län. Tillsammans stärker vi demokratin och erbjuder folkbildning till människor runt om i Stockholms län. Möjlighet till utveckling, inspiration, kostnadsersättning för gemensam verksamhet och lån av lokaler är exempel på stöd vi erbjuder föreningarna vi samarbetar med.

Tips

Vi stödjer föreningens engagemang med kunskap och bra metoder. Tillsammans har vi de verktyg och de kontakter som krävs för att du ska kunna förverkliga dina idéer.


Vi kan också utbilda styrelser och ledare, erbjuda mötesplatser för samhällsdebatt och samtal med allmänhet. Vi kan bidra till nya utvecklande, meningsfulla och roliga aktiviteter inom ramen för organisationens verksamhet. Det kan ske i form av studiecirklar, kulturarrangemang eller annan folkbildande verksamhet.


Formulär för er verksamhet

För att planera ny verksamhet tillsammans, till exempel en studiecirkel, behöver vi uppgifter från er förening.  


Underlag för kulturprogram

För att ett kulturprogram ska bli godkänt ska det utannonseras i förväg och ett underlag laddas upp. Exempel på underlag är en affisch, ett programblad, flyer eller nyhetsbrev. Studieförbundet Vuxenskolans logotyp ska finnas med i annonseringen.


Har ni en återkommande cirkel?

E-listan har numera en ny funktion där cirkelledare kan begära en ny lista. Detta betyder att ni inte behöver skicka in ett formulär med information till oss om ni till exempel har en återkommande studiecirkel, utan ni kan direkt via e-listan begära en ny lista. Så här går det till när du är inloggad i e-listan:


 1. Till vänster i den gröna spalten klickar du på Visa.
 2. Klicka på Slutförda.
 3. På ett slutfört arrangemang finns tre prickar uppe till höger, klicka där.
 4. Längst ner hittar du Begär ny lista.


Kostnadsersättningar

Ett sätt vi som studieförbund möjliggör folkbildning i samarbete med föreningar är att erbjuda kostnadsersättning. Det innebär att vi ersätter hela eller delar av kostnaderna för den folkbildande verksamheten vi samverkar utifrån, som till exempel utgifter för böcker eller arvode för föreläsare.


Kostnaderna måste vara verksamhetsrelaterade, det vill säga helt kopplade till vår gemensamma folkbildande verksamhet. I de fall där verksamhet bedrivs i våra lokaler utgår ingen kostnadsersättning. Underlag som kopior på betalda kvitton eller fakturor måste inkomma digitalt till oss för att kostnadsersättning ska kunna betalas ut.

I ert samarbetsavtal finns information om vårt samarbete samt vilka villkor som gäller för kostnaderssättning.


Underlag för utbetalning av kostnadsersättning måste inkomma senast 2024-06-09. Om underlag inte inkommer i tid går föreningen miste om sin kostnadsersättning för de aktuella arrangemangen.


Underlag som kvitton eller fakturor för utbetalning av kostnadsersättningar mejlas till forening.stockholmslan@sv.se i pdf-format.Samarbetsavtal

Ett signerat aktuellt samarbetsavtal behöver finnas innan vi kan samverka kring verksamhet. Nedan följer det viktigaste innehållet i avtalen:


Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län förbinder sig att:

 • Bjuda in föreningen till SV:s årsstämma.
 • Vara ett pedagogiskt stöd i utformningen av folkbildningsverksamheten.
 • Erbjuda föreningen cirkelledarutbildning.
 • Erbjuda föreningen kompetensutveckling.
 • Erbjuda föreningen antingen kostnadsersättning eller tillgång till SV:s lokaler under förutsättningen att villkoren, se bilaga här, har uppfyllts.

 

Föreningen förbinder sig att:

 • Bjuda in SV till föreningens årsmöte.
 • Cirkelledare i föreningen genomgår SV:s cirkelledarutbildning inom ett år. SV ansvarar för att bjuda in till utbildningar.
 • Meddela SV eventuella ändringar av föreningens uppgifter, som adress och kontaktpersoner.
 • Redovisa närvaro via elektronisk närvarolista, e-lista, i direkt anslutning till varje tillfälle.
 • Godkänna Villkor för redovisning av verksamhet och kostnadsersättning, se bilaga här.
 • Föreningen får inte redovisa samma verksamhet hos både Studieförbundet Vuxenskolan och ett annat studieförbund. Skulle detta uppdagas avslutas samarbetet och föreningen blir återbetalningsskyldig till Studieförbundet Vuxenskolan. 


Kontakta gärna oss om er förening saknar ett samarbetsavtal på forening.stockholmslan@sv.se