Lättläst version saknas

Avtal

Samarbetsavtalen för 2022 löper på under 2023. Inför 2024 kommer vi att se över avtalens utformning och eventuellt göra vissa justeringar i skrivningarna.

Ett signerat aktuellt samarbetsavtal behöver finnas innan vi kan samverka kring verksamhet. Kontakta gärna oss om er förening saknar ett samarbetsavtal. Här nedan följer det viktigaste innehållet i avtalen:

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län förbinder sig att:

  • Bjuda in föreningen till SV:s årsstämma.
  • Vara ett pedagogiskt stöd i utformningen av folkbildningsverksamheten.
  • Erbjuda föreningen cirkelledarutbildning.
  • Erbjuda föreningen kompetensutveckling.
  • Erbjuda föreningen antingen kostnadsersättning eller tillgång till SV:s lokaler under förutsättningen att villkoren, se bilaga här, har uppfyllts.

 

Föreningen förbinder sig att:

  • Bjuda in SV till föreningens årsmöte.
  • Cirkelledare i föreningen genomgår SV:s cirkelledarutbildning inom ett år. SV ansvarar för att bjuda in till utbildningar.
  • Meddela SV eventuella ändringar av föreningens uppgifter, som adress och kontaktpersoner.
  • Redovisa närvaro via elektronisk närvarolista, e-lista, i direkt anslutning till varje tillfälle.
  • Godkänna Villkor för redovisning av verksamhet och kostnadsersättning, se bilaga här.

Föreningen får inte redovisa samma verksamhet hos både Studieförbundet Vuxenskolan och ett annat studieförbund. Skulle detta uppdagas avslutas samarbetet och föreningen blir återbetalningsskyldig till Studieförbundet Vuxenskolan.