Lättläst version saknas

Kostnadsersättningar

Underlag som kvitton eller fakturor för utbetalning av kostnadsersättningar mejlas till forening.stockholmslan@sv.se i pdf-format.

Ett sätt vi som studieförbund möjliggör folkbildning i samarbete med föreningar är att erbjuda kostnadsersättning. Det innebär att vi ersätter hela eller delar av kostnaderna för den folkbildande verksamheten vi samverkar utifrån, som till exempel utgifter för böcker eller arvode för föreläsare.

Kostnaderna måste vara verksamhetsrelaterade, det vill säga helt kopplade till vår gemensamma folkbildande verksamhet. I de fall där verksamhet bedrivs i våra lokaler utgår ingen kostnadsersättning. Underlag som kopior på betalda kvitton eller fakturor måste inkomma digitalt till oss för att kostnadsersättning ska kunna betalas ut.

Underlag för utbetalning av kostnadsersättning måste inkomma senast 2024-06-09. Om underlag inte inkommer i tid går föreningen miste om sin kostnadsersättning för de aktuella arrangemangen.

I ert samarbetsavtal finns information om vårt samarbete samt vilka villkor som gäller för kostnaderssättning. Här kan du läsa mer om våra samarbetsavtal.