Studiecirkeln Mitt Val

Studiecirkeln Mitt Val är en träning i demokrati och är uppdelad på sju tillfällen och varje träff är lite mer än två timmar lång.

Lokal: enligt överenskommelse
Gruppstorlek: ca 6-8 personer
Kursstart: mars-maj
Pris: 11.900:-/grupp

Innehåll
Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor till lokala politiker på till exempel Facebook.

  • Hur fungerar demokrati
  • Hur kan vi alla kan bidra till att demokratin fungerar
  • Hur kan vi på olika sätt påverka de som bestämmer i samhället
  • Vem får rösta och varför ska du rösta
  • Vad är demokrati i landsting och kommun
  • Vad är riksdag och regering

"Träffa politiker" är en aktivitet i slutet av studiecirkeln där deltagarna möter politiker i en lokal för att ställa frågor. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att prat på lättförståelig svenska, för att kunna ge tydliga svar till målgruppen.

Bakgrund
Eftersom personer med funktionsnedsättning är så beroende av det offentligas myndighetsutövande, måste de också kunna få vara med och påverka detta. Stora ansträngningar har gjorts för att göra vallokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp till trappan. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att förstå sig på vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras begriplig och den politiska informationen måste vara förståelig och användbar.

Syfte
Målet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska våga säga vad de tycker och kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet genom att delta i valet. 

Kontakt
Bo Carlqvist
bo.carlqvist@sv.se