Studiecirkeln Mitt Val

Studiecirkeln Mitt Val är en träning i demokrati och är uppdelad på sju tillfällen och varje träff är lite mer än två timmar lång.

Lokal: enligt överenskommelse
Gruppstorlek: ca 6-8 personer
Kursstart: i början av mars 2022
Pris: 11.900:-/grupp

Innehåll
Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor till lokala politiker på till exempel Facebook.

  • Hur fungerar demokrati
  • Hur kan vi alla kan bidra till att demokratin fungerar
  • Hur kan vi på olika sätt påverka de som bestämmer i samhället
  • Vem får rösta och varför ska du rösta
  • Vad är demokrati i landsting och kommun
  • Vad är riksdag och regering

"Träffa politiker" är en aktivitet i slutet av studiecirkeln där deltagarna möter politiker i en lokal för att ställa frågor. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att prat på lättförståelig svenska, för att kunna ge tydliga svar till målgruppen.

Kontakt
Bo Carlqvist
bo.carlqvist@sv.se