Drivkraft

Drivkraft är en möjlighet för er som har ett projekt eller in idé ni vill genomföra som ni behöver ekonomiskt stöd för. Det kan vara alltifrån en inspelning, reseersättning eller bilhyra för en turné i Tyskland eller inköp av en backdrop.

Vem kan söka?

- Grupper med ambition att utvecklas
- Grupper som samarbetat med SV 6 månader eller mer
- Grupper med fungerande närvarolistor och arbetsplaner

Så söker man:

Beskriv kortfattat vad målet med de sökta pengarna är, och gör även en utvärdering när ni är klara med projektet. Skicka ansökan till er kontaktperson på SV.

Hur funkar det ekonomiska?

- Ni kan söka upp till 5000 kr.
- Ni måste alltid kunna styrka era utlägg med kvitton eller andra godkända dokument.