Tillbaka

Det digitala utanförskapet ett växande samhällsproblem

I och med att allt fler tjänster digitaliseras ökar risken för att fler och fler äldre och personer med funktionsnedsättningar hamnar i ett digitalt utanförskap. Om man inte kan hantera en surfplatta, smartphone eller internet, riskerar man att missa viktig information från bland annat myndigheter.

Bo Carlqvist, strateg- och verksamhetsutvecklare, har lång erfarenhet av att arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättningar på Vuxenskolan i Stockholms län. Han nämner digitaliseringens effekter. Bankkontor avvecklas och numera kan man träffa en läkare via nätet eller en app på din smartphone.

– Vi vill få igång hemmasittarna, hjälpa dem att lämna hemmet och bli delaktiga i det digitala samhället och knyta nya sociala kontakter. Vi har med hjälp av ett ständigt vakande öga på samhällsutvecklingen skapat kurser för de här olika målgrupperna. Det kan handla om hur man använder smartphones och hur sociala medier fungerar, eller hur man skriver insändare och talar med kommunpolitiker.

Vuxenskolan vill att alla ska ha möjlighet att lära sig nya färdigheter och få större makt över sina liv, oavsett ålder. De har fokus på att få fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att rösta i valet. I och med det söker Vuxenskolan personer i alla åldrar som vill arbeta med demokratifrågor och vara med och skapa delaktighet i samhället inför valet 2018.

– För många deltagare med funktionsnedsättning betyder Vuxenskolans grupper nästan allt. Många får en trygghet och en identitet i gruppen.

Kurser med personal och anhöriga
Vuxenskolan anordnar också föreläsningar och studiedagar tillsammans med personal på bland annat gruppboenden och för anhöriga till personer med funktionsnedsättningar. Exempel på en sådan verksamhet är IT-ombud, Läsombud, Teckenkommunikation, Lyfta tillsammans, Hållbar anhörig och Inför skolstarten.

- Just vad det gäller anhöriga så har vi samtalsgrupper. Det kan vara en partner eller en förälder som fått en demenssjukdom. Den gruppen bara växer.

Dessa anhöriga kan ha omkring 250 till 270 kontakter med olika myndigheter under bara ett år. Många drabbas av utmattning på grund av den påfrestningen som det är, och då är det viktigt att träffa personer i liknande situationer, där de kan finnas igenkänning och få förståelse, avslutar Bo Carlqvist.