Tillbaka

SV + Fatta

Studieförbundet Vuxenskolan och FATTA kommer att ordna utbildningar kring sexuella övergrepp mot vuxna, riktad till nämndemän i tings- och hovrätt.
Utbildningarna bygger på statistik, fakta och mediauppmärksamhet om sexuella övergrepp. Den första utbildningen hålls i Umeå 11/10.

- Att agera mot sexuella övergrepp är en av vår tids viktigaste frågor. Mer kunskap skapar möjligheter för bättre processer säger Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan.

Utbildningen innehåller statistik, diskussioner och en genomgång av några verkliga fall.

- Det finns en bild av sexuella övergrepp, framförallt i media, som är viktig att problematisera. Vi vill dela med oss av kunskap om sexuella övergrepp till Sveriges nämndemän för att ge ett komplement till mediabilden av sexuella övergrepp som ofta är väldigt snäv, säger Elsa Levinson, styrelseledamot i FATTA.

Utbildningarna hålls i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö under hösten.

Anmälan: http://axacoair.se/go?bst7C0T2

Fakta

Utbildningarna hålls av föreläsare från FATTA ( fatta.nu ).

Den nya utbildningen för nämndemän tar bland annat upp statistik, fakta samt medicinska och vanliga reaktioner vid sexuella övergrepp. Andra infallsvinklar är medias rapportering, kunskap om förövare och diskussionen kring samtyckeslagstiftning.

Tider och platser

Umeå: Tisdag 11/10 kl. 10-15 Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Obbolavägen 89.

Sundsvall: Onsdag 12/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Thulegatan 5.

Stockholm: Torsdag 13/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli, Franzéngatan 6.

Jönköping: Tisdag 18/10 kl. 10-15. Adress: Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Göteborg: Onsdag 19/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, R edbergskolan, Örngatan 6.

Malmö: Torsdag 20/10 kl. 10-15. Adress: Katrinetorp, Katrinetorps allé 1.

Utbildningen är gratis och öppen för alla nämndemän i tings- och hovrätt oavsett politisk tillhörighet.

Utbildarna heter Elsa Levinson och Elin Ferm. FATTA och Studieförbundet Vuxenskolan gör utbildningen i samarbete med Centerkvinnor, Liberala kvinnor och Miljöpartiet. Innehållet i utbildningen är faktabaserat och utan partipolitisk vinkling.