Tillbaka

Asylsökande till Vuxenskolans mötesplatser

Studieförbundet Vuxenskolan har i veckan dragit igång studiecirklar för nyanlända asylsökande. För vuxna och ungdomar. Både helt i egen regi och i samarbete med folkhögskolor och föreningar. I Liljeholmen, Hornstull och Kista.

–Vi vill ge de nyanlända möjlighet att lämna asylboendena och komma till mötesplatser där det även pågår andra aktiviteter, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.

I studiecirklarna får vuxna asylsökande möjlighet att närma sig det svenska språket och en introduktion i samhällskunskap. Studiecirklarna pågår två kvällar i veckan och leds av erfarna ledare. Vuxenskolan har lång erfarenhet av att möta människor som är nya i Sverige.

–Vi vill välkomna dem som tvingats fly från sina hemländer och vi ser vår erfarenhet som en tillgång, säger Annika Estassy Lovén.

På Kompasshuset vid Hornstull där vi redan har en bred ungdomsverksamhet med kurser i dans, medie- och musikproduktion, gör vi en särskild satsning för ensamkommande flyktingbarn mellan 14 och 18 år som hunnit lära sig lite svenska.

–Ungdomarna kommer att få del av vårt ordinarie utbud, säger Annika Estassy Lovén, men även erbjudas läxhjälp, svenska, samhällsorientering och olika studiebesök och stadsvandringar.

Satsningen på studiecirklar för asylsökande är en kraftsamling som involverar flera aktörer. Vårt samarbete med Alma Folkhögskola i Liljeholmen och Kista Träff innebär att de asylsökande kan erbjudas mer. Exempelvis fortsatta studier inom SFI. Vi samarbetar också med Ny generation emot narkotika, ROE (Rörelse och Enighet) och föreningen Ferrer & Guardia.