Tillbaka

Dansa utan krav

Dansa utan krav är en forskningsbaserad insats där dansen kompletterar elevhälsan i arbetet med att minska psykisk ohälsa bland tonårstjejer.
Tillsammans med Region Stockholm och Dans för hälsa satsar vi nu på att få igång detta dansprojekt över hela Stockholms län och i skrivande stund är vi igång på Ekerö och är under uppstart i Huddinge kommun.

Tjejer drabbas oftare än killar
Ungdomars psykiska ohälsa har ökat de senaste decennierna och är idag ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Nedstämdhet, oro, stress och kroppsliga besvär orsakar stort individuellt lidande. Detta riskerar att ge kvarstående problem och smärtproblematik i vuxen ålder.

Nytänkande insats, utan medicinering
Tjejer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans 2 gånger i veckan. Metoden bygger på vetenskapliga studier och resultaten pekar på att självskattad hälsa ökar, minskad smärta, trötthet och stress även minskad användning av smärtstillande medicin som innebär färre besök hos skolsköterskan. Vinsterna är många, framför allt för de tjejer som lägger grunden till fortsatta positiva levnadsvanor och bättre livskvalitet.

Den vetenskapliga studien
”Dans för hälsa” är framtagen av Anna Duberg med.dr. i hälsovetenskap, forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum samt fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykatri, Region Örebro län. Studien visar att regelbunden kravlös dans för tjejer 13-18 år gav förbättrad hälsa, stärkt självtillit, minskad smärta och stress samt även minskad användning av smärtstillande medicin. Analyser visar också tydliga hälsoekonomiska vinster och ett minskat antal besök hos elevhälsan.

Dansa utan krav är gratis för deltagarna
Dansklasserna hålls i närheten av ungdomarna antingen i skolans lokaler eller Dansverkets danssalar och sker två gånger i veckan, efter skoltid, under 14 veckor.
Det är uppehåll på lov och röda dagar precis som i skolan.

Dansklasserna leds av Dansverkets utbildade danspedagoger som alla har flera års erfarenhet som danslärare och är utbildade enligt konceptet Dans för hälsa.

Fokus ligger på rörelseglädje och kravlöshet, inte prestation eller uppvisning. Varje tillfälle innehåller uppvärmning, dans och avslappning. Vi dansar olika dansstilar så som afro, funk, street och jazz. Vi testar eget skapande på ett enkelt och kravlöst sätt. Inga förkunskaper krävs!

En långsiktig investering i ungas hälsa
Känner du igen problematiken och vill veta mer om Dansa utan krav för din kommun eller skola kontakta

Veronica Bergan
telefon 0720-702 804
veronica.bergan@sv.se