Lättläst version saknas
Tillbaka

Hantverk på Rinkeby Äldrecentrum

I de röda trähusen nära Rinkeby centrum samlas ett antal kvinnor som alla fyllt sextio. Hantverkandet är snabbt igång, liksom samtal och skratt. Här slås man av värmen i gemenskapen.

Till Rinkeby Öppna Mötesplats kommer de som vill umgås och arbeta med händerna. Här pågår cirklar i porslinsmålning, glasfusing, vävning, keramik med mera, i samarbete med Vuxenskolan.
   – Verksamheten drivs sedan 2009 av föreningen Gemenskap & Glädje, berättar Yvonne Zettergren som är ordförande. Vi samarbetar med grekiska föreningen Kapi. Alla som är 60 år och äldre är välkomna. Men det kommer mest kvinnor. Kanske passar just kombinationen av hantverk och samtalsumgänge kvinnor. Det bildande inslaget i verksamheten ligger minst lika mycket i samtalen som i själva hantverket.
   – Det är så bra att ha något att göra med händerna när man umgås, säger Elisabet Löfquist, cirkelledare i porslinsmålning.
De flesta har svensk bakgrund, vilket kan tyckas lite oväntat i Rinkeby med sin kulturella och etniska blandning av invånare. Men många kommer också från andra håll, ja såväl Farsta som Upplands Väsby.

Vad är det verksamheten ger er som deltar?
– Jag kommer bara på ett ord: Livskvalitet, säger Elisabeth Löfquist och menar att många inte skulle överleva utan verksamheten utan sitta ensamma hemma.
   – Det är inte svårt att börja med hantverk fast en del tror det, men de upptäcker snabbt att de kan! För den som är blyg kan hantverket vara ett sätt att komma in i det sociala, säger Elisabeth Löfquist.
   Förutom hantverket arrangerar föreningen Gemenskap & Glädje utflykter, kulturprogram, teater och museibesök. En del deltagare har det inte så lätt med svenskan.
   – Men vi hjälper varandra, man får visa med kroppen, säger Hillevi Borglund, cirkelledare i glasfusing.

Bildtext: Elisabet Ekstedt, Hillevi Borglund, Yvonne Zettergren och Inger Carlsson. Foto: SV