Tillbaka

Kompasshusets volontärer

Bildtext: Shakeb Rasooli, Caroline Gyllström (koordinator), Ali Quraishi, Dagmawit Zegreat, Lola Teki, Chabnam Koistinen (ansvarig verksamhetsutvecklare) och Ness Hakin. Några av alla de volontärer som varit engagerade i Kompasshuset under hösten.

Under hösten startade Vuxenskolan flera olika verksamheter riktade till asylsökande. Dels för vuxna men även för ensamkommande ungdomar.

En viktig del i all verksamhet har varit volontärerna. De har fungerat både som tolkar och som ledare för olika aktiviteter.

Som terminsavslutning ordnade Vuxenskolan en träff för de volontärer som varit engagerade i Kompasshuset, verksamheten för ensamkommande ungdomar, under hösten.

- Volontärerna har varit en superviktig komponent i Kompasshusets verksamhet och utveckling, säger  Chabnam Koistinen, ansvarig verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

- Dels att ungdomarna känner en samhörighet via språket och att de får möta personer som själva kommit hit som flyktingar och lyckats etablera ett liv i Sverige, fortsätter Chabnam Koistinen.

- Deras engagemang har hjälpt flyktingungdomarna att känna sig trygga och avslappnade. De har fått blomma ut i en miljö som tillåter dem att vara precis som de är.

Volontärerna nöjda
De som ställt upp som volontärer uttryckte själva stor glädje över att ha kunnat bidra under hösten. "Det bästa har varit stämningen", uttryckte en av volontärerna under träffen. "Att se allas engagemang var nog det bästa för mig", uttryckte en annan. En tredje tyckte att det bästa hade varit att kunna engagera sig och ge något tillbaka till ungdomarna.

Läs mer om Kompasshuset här