Tillbaka

Så här röstar man via bud

För de som har funktionsnedsättning och bor på gruppboenden, servicebostad eller liknande kan det vara svårt att komma till en vallokal och kan därför rösta via bud.
Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. 

Särskilt material behövs för att rösta med bud och beställs hos Valmyndigheten eller aktuell valkommun. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställas direkt från partierna.

Förtidsröstningen med bud får börja 24 dagar före valdagen.
16 aug start för att rösta med ambulerande röstmottagare
22 aug start för förtidsröstning med bud

Följande personer kan vara bud
Bara vissa personer får vara bud och ska ha fyllt 18 år.

• De som yrkesmässigt brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter, ex godman, personal eller assistent.
• Förälder eller syskon
• Maka, make, sambo eller sambons barn, barnbarn.
• Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagare
Om du inte känner någon som kan vara personligt bud kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem, gruppboende, servicebostad eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Ambulerande röstmottagare utses av kommunens valnämnd.

Kontakta valnämnden i din kommun för att beställa en ambulerande röstmottagare.

Så här röstar du via bud
För de som inte själva kan göra i ordning sin röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.
• Personen bestämmer själv vem som ska hjälpa till
• Röstmottagarna får inte berätta för någon vad personen har röstat på.

1. Gör i ordning rösten i avskildhet och lägg en valsedel i ett valkuvert för varje val och stäng kuverten.

2. Vittne och bud intygar
Inför vittnet och budet lägger du som röstar ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet.

Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.

3. Budet lämnar in rösten
Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen
• Din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
• En lokal där man kan förtidsrösta.

Budet ska kunna visa en id-handling när hen lämnar in budrösten. Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen.
Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Källa: www.val.se 19 mars 2018