Tillbaka

Vilken tur att vi finns för dig!

Foto: Elisabeth Landberger

Mitt jobb här på Studieförbundet Vuxenskolan blir extra roligt av att se den glädje och entusiasm som många visar när de kommer hit. Våra kurser innebär att man under trevliga förhållandet kan utveckla ett intresse och samtidigt möta och umgås med människor man kanske inte skulle mött annars. Visst kan du sitta hemma och lära dig sticka via Youtube, men datorn kan aldrig ersätta det möte mellan människor som vi kan erbjuda här.

Vi har cirklar inom otroligt många områden. Vårt arbete är att fånga vägen vi ska gå och att hitta områden som vi tror att folk vill utvecklas inom. I vår kommer troligtvis vävning, bokföring och arbete med tenntråd bli stort igen. Arbetet med att hitta nya ämnesområden är ständigt pågående, till våren skall vi lära oss att pimpa våra pallkragar. Moden går i cykler och det svänger snabbare nu än det gjorde förr. Inför kommande år vill vi bredda utbudet ytterligare och se till att fler hittar till oss på SV.

Det händer och är extra kul när någon som Nils hörde av sig till oss och ville ha hjälp att starta upp en cirkel i matlagning för herrar, några födda på 20-talet. Som en del i utvecklingsarbetet utvärderar vi alltid cirklarna varje år och många deltagare är ofta inte bara nöjda, utan förtjusta. Det gör ju att ordet sprids via mun mot mun-metoden på ett mycket effektivt sätt. Många återkommer år från år.

Att titta på andra kursformer är också på tapeten. Människors vardag ser olika ut och det finns olika sätt att tillmötesgå de behov som finns i samhället idag. Vi ser nu över upplägget på kurserna. Man kanske inte kan medverka vid varje tillfälle under tolv veckor- eller så vill man bara ta del av vissa bitar i en kurs. Vårt uppdrag är att anpassa oss efter hur folk vill ha det helt enkelt. I vår startar vi tex varannanveckakurser för föräldrar som har barn varannan vecka.

2016 och framöver kommer ett stort ansvar att läggas på oss studieförbund för att hjälpa till att integrera kommande ”nysvenskar”.

Viktigt är också folkbildningens bidrag till folkhälsan. Gemenskapen, mötet med andra individer kring ett ämne som engagerar. Våra cirklar kan råda bot på en oönskad ensamhet. För många är träffarna veckans höjdpunkt och jag är övertygad om att vårdcentralerna skulle ha mycket mer att göra om vi inte fanns. Och bara en sådan sak!

Lena Sjörén Lidström
Enhetschef Allmänmarknad