Om SV Stockholms län

 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell förening som har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet. SVs folkbildningsuppdrag utgår från SV:s stadgar och Strategiska plan.

SV Stockholms län bedriver verksamhet i 24 av länets 26 kommuner (ej i Stockholm och på Lidingö).

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Operativt ansvarig inför styrelsen och arbetsgivarens representant är SV Stockholms län avdelningschef.

Vår vision är ett jämlikt samhälle där varje röst hörs.
Genom kreativa mötesplatser utvecklas människor tillsammans.