Om SV Stockholms län

 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell förening som har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet. SVs folkbildningsuppdrag utgår från SVs stadgar och Strategiska utvecklingsplan.

SV Stockholms län bildades år 2011 genom samgående mellan 14 avdelningar i Stockholms län.

SV Stockholms län bedriver verksamhet i 24 av länets 26 kommuner (ej Stockholm och Lidingö) och antalet anställda uppgår till ca 35 personer på 13 bemannade kontor.
Till våra lokaler och kontor.

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Operativt ansvarig inför styrelsen och arbetsgivarens representant är t.f. avdelningschef, Didi Welander.

Vår vision är ett jämlikt samhälle där varje röst hörs.
Genom kreativa mötesplatser utvecklas människor tillsammans.

Våra värdeord
Jämlikhet - Frihet - Påverkan