Årsstämma 2020

Här nedan kan du läsa och ladda ner dokument till årsstämma 2020

Verksamhetsplan - LADDA NED

Verksamhetsberättelse  - LADDA NED

Årsredovisning - LADDA NED

Stadgar - LADDA NED

Förslag till föredragningslista - LADDA NED

Valberedningens förslag till årsstämman - LADDA NED

Revisionsberättelse - LADDA NED

SV-arvoden 2020 - LADDA NED