Kerstin Olsson Grönvik

Kerstin arbetar som illustratör, konstnär, grafisk designer och webbdesigner. I över 20 år har hon dessutom hållit i konstkurser. Kerstin berättar att det är en härlig känsla att se deltagarna våga skapa och utveckla sin konst. 

 Kerstin försöker få alla deltagarna att hitta sina egna uttryck i färg och form. Det infinner sig en speciell och rent av påtaglig stämning i ateljén när deltagarna under djup koncentration helt går in i sina arbeten.

 Att vara konstnärlig ledare ger mycket tillbaka, fortsätter Kerstin. Hon hämtar stor inspiration från sina kursdeltagare till sitt eget konstnärskap. Bland de många uppdrag som Kerstin har kan nämnas att hon under hösten ska åka till Lodz i Polen tillsammans med två andra konstnärer för att genomföra en utställning, den 7-28/10 i samband med stadens Ljusfestival.

 En uppmärksammad utställning som Kerstin tillsammans med konstnärskollegan Måd Olsson-Wannefors genomförde var ”I sagobokens värld”, en utställning om sagan och boken. Utställningen utgjordes av en tidslinje som började år 1230 och följde bokens och tryckkonstens historia fram till idag. Inte minst fick sagoillustrationerna stort utrymme i utställningen, vilket inte är förvånande eftersom Kerstin har illustrerat flera barnböcker. 

 2005 hade Kerstin ett riktigt hedersuppdrag, nämligen att skapa fyra stycken frimärken med temat ”Vårtecken”.


 Ett annat anmärkningsvärt konstverk är ett miniatyr självporträtt, storleken är endast en kvadratcentimeter. Kerstin målade porträttet med hjälp av att se penseln och pappret genom en lupp. Denna miniatyr blev uppmärksammad och omskriven som Stockholms minsta självporträtt. 

 Det finns med andra ord en stor skattkista av erfarenheter och kunskaper som Kerstin öser ur och delar med sig av till sina kursdeltagare. Hon anpassar dessutom kurserna efter deltagarna kunskapsnivåer och intresseområden.

 Till hösten håller Kerstin t.ex. kurser i kalligrafi, teckna och måla porträtt och måla landskap i akvarell i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Titta gärna in på Kerstins hemsidor:

http://www.kogart.se/

http://www.k-og.com/