Vanliga frågor om Tolkutbildningen

Alla våra tolkutbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningsort och startdatum
Utbildningen på plats startar 12 januari 2019 på Örvägen 2 i Upplands Väsby.

Kort om utbildningen
Utbildningen är totalt 545 studietimmar på halvfart

Det är en utbildning som kräver mycket av dig som elev och du kommer behöva lägga ned tid på hemstudier.


Innehåll utbildningen
I utbildningen ingår sju delkurser. 

  • Introduktion
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning
  • Språkfärdighet – svenska i tolkning
  • Tolketik och tolkningsteknik.

Du kommer att läsa både realia (faktaföreläsningar) samt språkhandledning med mycket fokus på rollspelsträning och terminologi.


Närvarokrav och prov

På varje delkurs måste du ha minst 80% närvaro för både realiaundervisning och språkhandledning.

Flera av kurserna avslutas med skriftliga och muntliga prov.


Kursbevis och utbildningsbevis

Efter varje avslutad godkänd delkurs erhåller du ett kursbevis.
Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsbevis.

Behörighet
För formell behörighet till utbildningen krävs gymnasieutbildning inklusive godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska B samt goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Dessa betyg måste du kunna styrka i din ansökan.

Om du inte uppfyller formell behörighet kan du hävda reell kompetens. Reell kompetens är din samlade faktiska kompetens som du har oberoende hur du skaffat dig den. Vi bedömer då om dina kunskaper är tillräckligt goda för att bli kallad till förkunskapstest. Hör då av dig till oss.

Efter inskickad ansökan
Ett första urval göra utifrån hur många som sökt respektive språk. Därefter blir du kontaktad av oss och du får då reda på om du är kallad till förkunskapstest eller ej.


Vad är ett förkunskapstest?

Du testas både muntligt och skriftligt i både svenska och ditt tolkspråk.

Muntligt – du genomför en intervju och en dialog där din tolkningsförmåga testas i både svenska och tolkspråk.

Skriftligt – svenska läsförståelse, svenska lucktest, tolkspråk översättning

Efter förkunskapstesterna får du besked om du erbjuds en plats eller inte till utbildningen. 

Observera att du kan komma att bli erbjuden på annan ort än den du sökt till. Detta beroende på om vi kommer erbjuda just ditt tolkspråk.


Ekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar 600 kr per delkurs för studiematerial och böcker. När utbildningen startar betalar du även 1000 kr i deposition som återbetalas efter fullföljd, avslutad utbildning.

Du har inte möjlighet att söka CSN för denna utbildning.


Efter utbildningen

Nu står du väl rustad för att arbeta som kontakttolk.

Du kan även fördjupa dina kunskaper eller förbereda dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.

 

Nyhetsbrev
Om du vill ha kontinuerlig information om våra utbildningar och kurser så anmäl dig till vårt nyhetsbrev.