Vanliga frågor om Tolkutbildningen

Utbildningsplatser 
Är utbildningen teoretisk eller praktisk?
Vilka ämnen läser man?
Kostar utbildningen något? 
Är utbildningen CSN berättigad? 
Hur lång är utbildningen? 
Vilka tider gäller för utbildningen? 
När är sista ansökningsdatum?
Hur ansöker jag? 
Ska jag skicka in betygskopior?
Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?
Vad innebär förkunskapstesterna?
 
Om jag klarar förkunskapstesterna - vad händer då? 
Har jag lov?
Har jag prov?
Hur många chanser har jag om jag inte klarar provet första gången?
Måste jag vara med på alla kurstillfällena?
Får jag utbildningsbevis om jag klarar alla prov men inte klarat närvarokravet?
Får jag kursbevis efter varje delkurs? 
Kan jag få närvarointyg trots att jag misslyckats på proven?
Finns det förberedande kurser inför auktorisationsprovet? 

Utbildningsplats 2018
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Örvägen 2, Upplands Väsby
Skriftliga prov genomförs i Tumba, Falkvägen 42

Är utbildningen teoretisk eller praktisk?
Ja du får både teoretiska och praktiska kunskaper inom varje ämnesområde. Den praktiska delen innebär mycket rollspel och terminologi kopplat till den teoretiska delen.

Vilka ämnen läser man?
Introduktion, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning, språkfärdighet – svenska i tolkning, tolketik och tolkningsteknik. Mer information finns här.

Kostar utbildningen något? 
Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar 600 kr per delkurs för studiematerial och böcker. Dessutom betalar du 1000 kr i deposition innan kursstart. Dessa får du tillbaka efter avslutad utbildning.

Är utbildningen CSN berättigad? 
Nej.

Hur lång är utbildningen? 
Den är ca 1 år – 545 studietimmar, det vill säga halvfart. Utöver lektioner och föreläsningar tillkommer grupparbeten och hemstudier.

Vilka tider gäller för utbildningen? 
Klicka här för att se schema för 2018

När är sista ansökningsdatum?
För utbildningen som startar i januari 2018 är sista ansökningsdag 15 sep 2017.

Hur ansöker jag? 
Ansökan för 2018 är stängd.

Ska jag skicka in betygskopior? 
Ja, det är ett krav. Dessa skickas per mail till tolk.stockholmslan@sv.se

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan? 
En första gallring görs utifrån hur många som sökt i varje språk och utifrån hur stor efterfrågan det är på tolkar i ditt språk. Därefter får du ett meddelande av oss om du blir kallad till förkunskapstest eller inte.

Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer.

Vad innebär förkunskapstesterna? 
Du testas i svenska språket genom ett lucktest – en text där du skall fylla i ord som fattas och få texten att flyta. Du testas i läsförståelse – läsa en text och sedan svara på frågor om den texten. Du får en översättningsuppgift - en svensk text skriftligen till ditt tolkspråk. Du får vara med på en intervju och en dialog där din tolkningsförmåga testas, både på svenska och ditt tolkspråk.

Om jag klarar förkunskapstesterna - vad händer då? 
Du får ett besked om du blivit antagen eller inte. Om du blivit antagen måste du tacka ja eller nej till din erbjudna plats skriftligen. Om du tackar ja till platsen kallas du till introduktionskurs.

Har jag lov? 
Ja vi har uppehåll över jul och sommar. Se schema.

Har jag prov? 
Ja, efter avslutade delkurser har man ett realiaprov, terminologiprov och tolkningsprov.

Hur många chanser har jag om jag inte klarar provet första gången? 
Realia och terminologi – ett ordinarie och två omprovstillfällen
Tolkningsprov- ett ordinarie och ett omprov.

Måste jag vara med på alla kurstillfällena? 
Ja det är obligatorisk närvaro. Minst 80 procent av varje delkurs måste du närvara.

Får jag utbildningsbevis om jag klarar alla prov men inte klarat närvarokravet? 
Nej, alla delkurser måste vara godkända innan du kan få ett utbildningsbevis.

Får jag kursbevis efter varje delkurs? 
Ja, under förutsättning att du klarat proven och närvarokravet för just den delkursen.

Kan jag få närvarointyg trots att jag misslyckats på proven? 
Ja om du varit närvarande minst 80 procent av tiden men misslyckats med proven kan du få ett intyg på att du varit närvarande på kursen.

Får jag jobb efter utbildningen? 
Det beror på vad som efterfrågas. Efterfrågan på utbildade tolkar är mycket stor.

Kan jag få någon form av legitimation som tolk utöver utbildningsbeviset? 
Ja, du kan göra Kammarkollegiets auktorisationsprov och bli auktoriserad tolk. Läs mer på www.kammarkollegiet.se

Finns det förberedande kurser inför auktorisationsprovet? 
Ja det finns preparandkurser där vissa kursmoment repeteras. Läs mer om preparand- och fördjupningskurser.