Praktiska saker

Vid gemensamma arrangemang ska SVs logotype finnas med på det material som presenterar arrangemanget; i program, på hemsidan och på affischer, flygblad och inbjudningar.

Studiecirkel

Startdatum för cirkeln och deltagarnas namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post anmäls innan cirkeln till SV Uppsala län som tar fram en närvarolista åt er. Ni ska också fylla i en arbetsplan för studiecirkeln.

Cirkelledaren ansvarar för att närvarolistan fylls i löpande under cirkelns gång. Närvarorapportering och arbetsplan sker genom e-tjänst. Läs mer HÄR

Annan folkbildning

Se information under rubriken Studiecirkel. 

Kulturprogram

Programmet planeras i samråd med SV Uppsala län. Folkbildningsrådet, som är folkbildningens myndighet, har höga krav på att kulturarrangemang ska förrapporteras. Titel, datum och plats behöver framgå vid planeringen.
Kulturprogram rapporteras genom e-tjänst. Läs mer HÄR

För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter. Den finns att läsa mer om här www.sv.se/integritetspolicy