Praktiska saker - viktigt att tänka på

Vid gemensamma arrangemang ska SVs logotype finnas med på det material som presenterar arrangemanget; i program, på hemsidan och på affischer, flygblad och inbjudningar.

Studiecirkel

Startdatum för cirkeln och deltagarnas namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post anmäls innan eller i början av cirkeln till SV Uppsala län som tar fram en närvarolista åt er. Skicka samtidigt in Arbetsplanen för studiecirkeln.

Cirkelledaren ansvarar för att närvarolistan fylls i löpande under cirkelns gång och lämnar den sedan underskriven till SV Uppsala län. Listan lämnas in vid cirkelns slut, dock senast 15 juni för vårterminen och 15 december för höstterminen.

Cirkelanmälan och Arbetsplan hittar ni under fliken Blanketter till höger.

Kulturprogram

Före kulturprogrammet:
Programmet planeras i samråd med SV Uppsala län. Folkbildningsrådet, som är folkbildningens myndighet, har höga krav på att kulturarrangemang ska förrapporteras. Det löser vi enkelt genom
att ni e-postar in planerade program till er kontaktperson hos SV. Har ni terminsprogram går det bra att ni skickar det till oss. Titel, datum och plats behöver framgå av förrapporteringen.

Efter kulturprogrammet:
Använd blanketten Kulturrapport eller e-posta informationen till er kontaktperson. Viktigt är att artistens/föreläsarens/guidens namn, adress och personnummer finns med. Det gäller oavsett om denna får betalt eller inte. Kulturprogram skall rapporteras senast två veckor efter att de ägt rum.

Kulturrapport hittar ni under fliken Blanketter till höger.