Samverka med oss

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län samverkar med föreningar, grupper och individer som vill utvecklas, expandera och ingå i ett större nätverk.

Basen är studiecirkeln

Basen i vår verksamhet är studiecirkeln, en pedagogisk form som bygger på delaktighet, kunskap och personlig utveckling. Mycket föreningsverksamhet kan drivas i studiecirkelform. Det gör att föreningen får ökade resurser och fler sätt att nå ut med sin verksamhet.


Kanske har ni redan träffar igång? Genom att göra dem till studiecirklar kan vi hjälpa till med studiematerial, pedagogiskt kunnande, administration, hyreskostnader och mycket annat.


Andra verksamhetsformer vi arbetar med är kurser, föreläsningar, projekt, utställningar och andra kulturprogram.

Våra lokaler

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län har sitt huvudkontor i centralt belägna lokaler på Kungsängsgatan 12 i Uppsala. Där har vi studierum och sammanträdesrum för 12-25 personer samt en större sal som tar upp till 100 personer. Vi har också utbildningslokaler och bemannade kontor i Enköping och Östhammar.


Kontakta oss via mail med er förfrågan HÄR

Vårt kunnande

Vi har gedigen kompetens och lång erfarenhet av folkbildning och kan anpassa och utveckla utbildningar efter din förenings behov. Vi har ett omfattande nätverk i länet och bra ledare.


Genom processen Ett Steg Till kan er förening få en nystart och en konkret verksamhetsplan för kommande år.


Vi erbjuder gratis cirkelledarutbildningar i konceptet I cirkelns mitt.

Färdiga koncept

För att möta och stödja föreningars och intressegruppers olika önskemål har SV utvecklat och producerat studiematerial och utbildningskoncept inom många olika områden.


• I förening – en handbok i praktiskt föreningsarbete

• Lyssna in och nå ut – handbok i kommunikation för din förening

• Ledarskap i vår tid – en bok för ledare i civilsamhället

• Från idé till ansökan – metoder och verktyg för att utveckla projekt

Praktiska saker

Vid gemensamma arrangemang ska SVs logotype finnas med på det material som presenterar arrangemanget; i program, på hemsidan och på affischer, flygblad och inbjudningar.


Studiecirkel

Startdatum för cirkeln och deltagarnas namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post anmäls innan cirkeln till SV Uppsala län som tar fram en närvarolista åt er. Ni ska också fylla i en arbetsplan för studiecirkeln.

Cirkelledaren ansvarar för att närvarolistan fylls i löpande under cirkelns gång. Närvarorapportering och arbetsplan sker genom e-tjänst. Läs mer HÄR


Annan folkbildning

Se information under rubriken Studiecirkel. 


Kulturprogram

Programmet planeras i samråd med SV Uppsala län. Folkbildningsrådet, som är folkbildningens myndighet, har höga krav på att kulturarrangemang ska förrapporteras. Titel, datum och plats behöver framgå vid planeringen.

Kulturprogram rapporteras genom e-tjänst. Läs mer HÄR


För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter.

Den finns att läsa mer om HÄR


SVs logotype

SVs logotype finns att hitta längst ned på sidan i länken HÄR