Välkommen att samverka med oss på SV Uppsala län

SV Uppsala län samverkar med föreningar, grupper och individer som vill utvecklas, expandera och ingå i ett större nätverk.

Basen är studiecirkeln 

Basen i SV Uppsala läns verksamhet är studiecirkeln, en pedagogisk form som bygger på delaktighet, kunskap och personlig utveckling. Mycket föreningsverksamhet kan drivas i studiecirkelform. Det gör att föreningen får ökade resurser och fler sätt att nå ut med sin
verksamhet. Kanske har ni redan träffar igång? Genom att göra dem till studiecirklar kan SV Uppsala län hjälpa till med studiematerial, pedagogiskt kunnande, administration, hyreskostnader och mycket annat.
Andra verksamhetsformer vi arbetar med är kurser, föreläsningar, projekt, utställningar och andra kulturprogram.

Våra lokaler

SV Uppsala län har sitt huvudkontor i centralt belägna lokaler på Kungsängsgatan 12 i Uppsala. Där har vi många rum där mycket verksamhet pågår. Det är väl utrustade studierum och sammanträdesrum för 12-25 personer. Vill ni ha en studiecirkel i data eller ledarskap har vi kunniga ledare. Vår största sal tar upp till 100 personer och är utrustad med hörselslinga och all teknisk utrustning som behövs för en lyckad utbildningsdag. Vi har också utbildningslokaler och bemannade kontor i Enköping och Östhammar. Om vi samverkar kan er förening få tillgång till dessa lokaler till starkt reducerad kostnad.

Vårt kunnande

SV Uppsala län har gedigen kompetens och lång erfarenhet av folkbildning och kan anpassa och utveckla utbildningar efter din förenings behov. Vi har ett omfattande nätverk i länet och bra ledare.
Genom processen Ett Steg Till kan er förening få en nystart och en konkret verksamhetsplan för kommande år.
Vi erbjuder gratis cirkelledarutbildningar i konceptet I cirkelns mitt.


Färdiga koncept

För att möta och stödja föreningars och intressegruppers olika önskemål har SV utvecklat och producerat studiematerial och utbildningskoncept inom många olika områden. Helt nya är 
I förening – en handbok i praktiskt föreningsarbete
Lyssna in och nå ut – handbok i kommunikation för din förening
Ledarskap i vår tid – en bok för ledare i civilsamhället
Från idé till ansökan – metoder och verktyg för att utveckla projekt