Djur, natur & miljö

Studiecirkel om diken - fysiska träffar i Uppsala län eller helt på distans

Vi tar nu in intresseanmälningar för våra kostnadsfria studiecirklar för hösten 2023 och våren 2024, sen avslutas detta projekt.
-Vi erbjuder studiecirklar i Uppsala län, plats bestäms efter deltagarnas önskemål och våra cirkelledares möjlighet.
-Även enbart distanscirklar är aktuellt och då kan du vara med från hela landet.
-Anmäl ditt intresse via knappen "Anmälan". Datum för träffarna bestäms gemensamt tillsammans med gruppen när tillräckligt många anmält intresse.
DISTANS
-Det finns nu även flera studiecirklar på distans med start i januari utlagda här på vår webb. Anmäl dig direkt under aktuell studiecirkel: DIKEN PÅ DISTANS

För frågor hör av dig till Helena Elvidotter Forslund på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län, helena.elvidotter.forslund.sv.se 0171-451216

Innehåll
Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Målgrupp för studiecirklarna
Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Studiecirklarna sker på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.

När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.