Djur, natur & miljö

Är du nyfiken på att lära dig mer kring vanliga och ovanliga växter i naturen? Vad går att äta och hur kan man på enkla sätt gynna insekter, fåglar och ett rikt artliv och vad säger folktron?

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Upplägg
Vi träffas två måndagar 20/5 och 27/5 klockan 18.00-21.00 i naturen vid Vreta Gård. Du får lära dig mer kring vanliga ätliga växter, vi diskuterar också olika sätt att gynna insekter och en biologisk mångfald i trädgården och i naturen. Vi är ute i fält i olika marker, på gårdens tomt, i hagmark och skog. Vreta Gård, Bred, 1,5 mil NV om Enköping.

Ledaren
Annette Westerberg, som driver den egna fårgården Vreta gård. Mångårig erfarenhet av natur och djur. Annette är utbildad naturguide, har studerat floristik och har ett stort intresse av natur-och miljöfrågor. Med stor kunskap och engagemang leder hon sina kurser.

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").

Information
För mer information och frågor ställs direkt till kursledare Annette 070-683 36 03 eller annette@vreta-gard.se
Läs även mer på Vreta Gård

För att spara på vår miljö skickar vi kallelse via e-post.
Efter avslutad kurs kommer du få en utvärderingsenkät mailad till dig. Vi uppskattar om du har möjlighet att besvara den då.