Mat & dryck

Växtföljdsmat beskriver en hållbar livsmedelsproduktion med hänsyn till naturgivna förutsättningar och som spelar en viktig roll för global försörjning med mat och minimerad klimatpåverkan.
Vad kan en hälsosam och balanserad kost bestå av och hur kan olika behov tillgodoses med hållbart producerat mat från närområdet i Värmland?

Uppläggning av studiecirkeln
Träff 1 Historiskt perspektiv över livsmedelsproduktion i vår del av världen

Träff 2 och 3 Producenten och Konsumenten i nutid

Träff 4 Framtidens livsmedelsproduktion i Värmland

Olika smakprover av värmländska livsmedel ingår.

Kursen kan anordnas lokalt i respektive kommun om minst 10 deltagare anmäler sig.

Välkommen med din anmälan!

Eventuella frågor besvaras av anders.heimer@sv.se