Samarbetspartners

SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Utöver grundorganisationerna samarbetar SV med ett flertal organisationer och föreningar, och bara i Värmland uppgår de till cirka 350 stycken. Tillsammans genomför vi exempelvis föreläsningar, musikframträdanden, utställningar, studiecirklar, projekt, utbildningar och kompetensutveckling.

Här hittar du en lista på de organisationer som har nationellt avtal med SV och som finns på de flesta håll i landet.