Tillbaka

Vad är permakultur?

Permakultur är från början en gräsrotsorganisation som baseras på designprinciper, etik och en vilja att förändra världen till det bättre. Förändringen sker med enkla medel hemma hos dig! Det är odling, skogsträdgård, ta vara på naturtillgångar, effektivisera naturresurser, dela med sig. Det finns många sätt och stor frihet, alla kan komma igång. I vissa länder har begreppet letat sig in på universitet framförallt som ett hållbart att bruka marken på.

Begreppet uppstod under 1970-talet då det myntades av de två australiensarna David Holmgren och Bill Mollison. Ordet är en direkt översättning från engelskans ”permaculture”, som i sin tur är en sammanslagning av ”permanent agriculture”. Med de orden finns också en del av kärnan i begreppet – permanent jordbruk. Ett permanent jordbruk syftar på att undvika bearbetning av marken i största möjliga mån. Anledningen är att en mark och jord som inte är störd av maskiner behåller sina skiktningar i marken och sitt underjordiska djurliv intakt. En ostörd mark ger friskare grödor och plantor ovan jord. Det i sin tur gör att plantorna inte kräver bekämpningsmedel på samma sätt. 

Skogen som modell ger ett designverktyg

För att hitta en modell med mer permanenta grödor så tittar man på skogen som modell och permakulturen är ett designverktyg för att återskapa den modell naturen tagit frammen med den stora skillnaden att innehållet anpassas så att det blir en större mängd ätbart till människan. Men för att skapa en modell som efterliknar skogen så behövs också ett innehåll som ger något tillbaka till systemet för att det ska bli återkommande, t.ex. plantor som fixerar kväve och ger det vidare till buskar, träd och plantor runt omkring. Eller örter som ger bin nektar och verkar distraherande för skadeinsekter, boplatser för nyckelpigor som i sin tur äter löss. Man försöker skapa ett ekosystem som med egen kraft hittar balans trots att vi tar ut en del av innehållet, som tex. frukter och nötter. Permakultur som designverktyg syftar också att liksom naturen vara optimalt ur en effektivitetsaspekt. Genom att dela upp tomten i zoner efter hur ofta den nyttjas, observerar sol, skugga, vattentillgång, blåst och andra fysiska faktorer fås grundförutsättningarna för var saker och placeras på en designkarta, som t.ex. grönsaksland som kräver mycket arbete placeras nära där man vistas dagligen.  Nyckeln till framgång är en välplanerad tomt där mycket av arbetet görs i planeringsstadiet och det kräver både en hel del observation över årstiderna och att man funderar på och bestämmer sig för vad man själv vill få ut av sin tomt. Ingen design kan vara den andra lik utan beror på tomtens förutsättningar och personerna som bor på och omkring. En god början är alltså att strosa omkring, känna på jorden, börja ta reda på vad som redan växer m.m.

Värden och etik

Förutom att vara ett designredskap så handlar också permakultur om en känsla för personligt ansvar om jordens omhändertagande. Därför finner man inte kemiska bekämpningsmedel och annat med negativa bieffekter inom permakultur. Etiken är att ta hand om framtiden på ett ansvarsfullt sätt för dig själv och nästa generationer och att göra det nu. Det är det som händer i praktiken som ger en förändring.

Ökande intresse i Sverige

I skrivande stund har Permakultur i Sverige 3191 medlemmar på sin facebooksida och det finns både ett stadigt ökat intresse och kännedom om permakultur i Sverige. Permakultur är ett verktyg som alla kan ta till för att göra något för en bättre värld. Kanske är det därför det lockar så många? Det skrivs så mycket om alla problem och det finns en längtan efter att få delta i att vända utvecklingen till något bättre. Då dyker permakulturen upp som en möjlighet där alla med egen tomt/mark eller drömmer om med enkla medel i tysthet, mellan människor och marken, sår frön, bygger och planterar för en hållbar framtid.

Cirkelledaren 

Angelica af Ekenstam har hållit distanskurser i permakultur de senaste två åren med stort intresse. Hon är utbildad biolog i grunden och driver ett andelsjordbruk utanför Ljungskile. Nästa säsong  håller hon en distanskurs i permakulturdesign, introduktion till permakultur samt en praktisk kurs i hur man kommer igång. Läs mer om kurserna här i kurskatalogen eller på hemsidan.