Hantverk & konst

Starthjälp för dig som vill återbruka mera!

Vi, inom OKA textil, har en heldagssyjunta och bjuder in alla som vill
delta. Du kan få tips och råd av erfarna återbrukare. Du får hjälp med att
ändra, laga, lappa och sy nytt av gammalt. Symaskin och annan
utrustning finns på plats. Ta med egen symaskin om du hellre vill det.
Eller bara kom och delta i syjuntan där var och en jobbar med sitt inom
textilt återbruk. Vi inspirerar varandra och byter idéer och har trevligt
tillsammans.

Kom hela dagen eller drop in.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Södra Strandvägen 17, Henån

Arrangör: Textila nätverket inom Orust kretsloppsakademi

Mer info: Maria Schmidt Larsson, maria.schmidt@daucusdesign.se, mob 0705835435

Öppen syverkstad återkommer 1 mars.
Ordinarie syjunta pågår fr o m 15 januari, varannan onsdag. Anmälan via SV.