Tillbaka

Care of Folkbildningen

 

 

I slutet av juni avslutade ett 30-tal deltagare sina heltidsstudier i projektet Care of Folkbildningen, finansierat av Europeiska socialfonden. Deltagarna har varit flyktingar från Ukraina och syftet att påskynda etablering i arbete eller vidare studier. SV Väst har varit ett av åttiotalet delprojekt i hela Sverige. 

Deltagarna har varit väldigt ivriga att lära sig svenska och vi har arbetat med språket på olika sätt, mycket fokus på att prata men även grammatik och att skriva. Vi har även exempelvis tränat sånger tillsammans och haft kortfilmsklubb. 

Språkundervisningen har varit ett av projektets huvudämnen tillsammans med arbetsmarknadsinsatser, social inkludering och kartläggning.  

Inför att deltagarna skulle starta utbildningen träffade vi var och en och kartlade kompetens, yrke och intresse samt gjorde en språkbedömning och identifierade särskilda behov. Utifrån detta skapade vi innehållet i utbildningen. Det har varit viktigt att försöka att anpassa efter individen så mycket det går, men all undervisning har på olika sätt skett i grupp så som folkpedagogiken är tänkt att vara – att lära av varandra. 

En annan viktig del har varit hälsofrämjande insatser. Vi har till exempel tagit tillvara deltagarnas egna intressen och vi har bland annat haft workshops i att måla med olja tagit tillvara deltagarnas egna kunskaper i att lära andra deltagare.  

−Det var otroligt att se vilka konstnärer vi hade i gruppen, men också hur glada alla var över att få möjlighet att vara kreativa, säger Karoline Abrahamsson, projektledare för Care of Folkbildningen hos SV Väst. Vi har besökt natur och kulturinstitutioner i Uddevalla, allt ifrån rundvandring på biblioteket och alla dess möjligheter till Strandpromenaden och hur man tar sig ut i naturen mer generellt, Allemansrätten.  

−Vi har pratat och lärt oss mycket om det svenska samhället. Vi har bland annat använt oss av Lita på Sverige-materialet . Den här undervisningen har mestadels skett på modersmålet för att deltagarna verkligen skulle kunna ta till sig av innehållet på sitt eget språk. Vi har haft att göra med så många underbara människor som kämpat varje dag, och var och en har verkligen utvecklats på olika sätt, avslutar Karoline.  

Läs mer om Care of folkbildnig på Folkbildningsrådet hemsida