Tillbaka

Demokrati för unga

Vi i Ungdomsfullmäktige i Uddevalla arbetar ständigt med demokrati för unga, men även att stärka deras deltagande i samhället. Föreningar är en säker och trygg plats för ungdomar och barn. Att få utlopp för sina fritidsintressen bidrar till en god psykisk hälsa.  

Skulle vi rabbla upp allt vårt studieförbund gör, så skulle vi behöva skriva en hel bok. Det ger unga med psykisk ohälsa en chans att förbättra sitt mående. Ett studieförbund arbetar med att stärka ungdomar och satsar på att öka självkänslan hos unga. De lär sig bland annat att driva verksamhet och får goda kunskaper i föreningslivet. Att få hjälp att skriva CV för att få ut unga i arbete, kanske får de till och med sitt första sommarjobb. Civilsamhället, där studieförbunden ingår, är en demokratiskola för alla unga som vuxna. Att tidigt lära sig mycket om vårt demokratiska samhälle och hur det fungerar är väsentligt för våra unga. Kanske har man precis kommit till Sverige och aldrig varit i närheten av en demokrati.  

Vi är en del av folkbildningen och idag kan vi driva en Vi Unga-förening tack vare Studieförbundet Vuxenskolan.  

Kopplingen mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga är stark och viktig. Exempelvis lär vi mycket av varandra och drar nytta av varandras idéer, lösningar och verksamheter. Genom vårt samarbete gör vi plats för nytänkande och skapar möjligheter för barn, unga och vuxna i hela vår vackra Uddevalla kommun.  

Att göra studiecirklar till föreningar dvs att upptäcka det fina föreningslivet. Nämligen gemenskap, känslan av tillhörighet med egenmakt. Många av SV:s studiecirklar består av unga deltagare som bedriver föreningsliknande verksamheter. Dessa föreningar kan på ett enkelt sätt bli Vi Unga-föreningar samtidigt som de fortfarande har studiecirklar.  

Att sprida demokratiska värderingar, som att vi alla är lika mycket värda, det är något fantastiskt. Att lära sig hur Sverige fungerar politiskt, om de demokratiska processerna. Det är ju våra unga som en dag skall styra Sverige. 

Att begränsa de möjligheter och förutsättningar som föreningar kan förse med nu genom att dra in på bidragen till studieförbunden kommer resultera i negativa konsekvenser. Vi vill inte ha ett fattigare Uddevalla för unga.

 

Styrelse för Ungdomsfullmäktige Uddevalla kommun  

Västra Vi Ungas distriktsstyrelse