Lättläst version saknas
Tillbaka

Digital stämma värnar demokratin

Våren 2020 och vi har en coronapandemi världen över. Starka rekommendationer till alla över 70 år att hålla sig hemma. Folksamlingar ska undvikas; arrangörer får samla max 50 personer. – Och så årsmötestider. SV Västs avdelningsstämma var planerad till den 23 mars, med medverkande artister och intressant föreläsare, hur skulle det bli nu?

Vi ställer inte in, vi ställer om

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan, vi ställer inte in, vi ställer om, säger avdelningschef Mia Ekegren och ler lite trots allvaret. Vi hade att välja mellan att skjuta upp stämman på obestämd framtid – eller genomföra den digitalt. Årsmötet – stämman – är en viktig del av en förenings demokrati – och som studieförbund har vi ett uppdrag att värna demokratin, så vi kände att det var av vikt att genomföra den. – Så ett distansmöte fick det bli! 

SV Connecting people

Sagt och gjort. I ett av studierummen på SV-expeditionen i Uddevalla röjdes det undan lite för att skapa en lugnare omgivning. – Det var där stämmopresidiet skulle sitta. På en TV sattes en liten enkel kamera. En vanlig dator sattes på plats. Och länk skickades ut till alla ombud. 

På stämmokvällen fick alla kringarrangemang strykas men när tiden var inne var 34 datorer och tre telefoner uppkopplade mot samma rum på den digitala plattform som SV abonnerar på, Cisco. 

Efter inledande ord från Hans-Inge Sältenberg och upprop av alla ombud satte förhandlingarna igång. 

Det var ungefär lika många ombud på plats och ungefär lika många som yttrade sig som vad det brukar göra vid en ”vanlig”, fysisk stämma, berättar Mia. Ett par nya förslag lades – och gick igenom. 

Hur gick det med tekniken då? 

Det var lite nervöst före, medger Mia, det var första gången för oss alla med så många i mötesrummet samtidigt. Skulle allt fungera? Skulle det bli för hög belastning och ombuden inte kunna koppla upp sig? – Men det mesta gick väldigt väldigt bra. Det var några som inte stängde av mikrofonerna, vilket gjorde att det blev lite skrapigt ett par gånger. Och någon gång blev det viss oförklarlig rundgång när presidiet pratade.  

Även på vanliga möten kan det dock finnas störande moment, avslutar Mia Ekegren.


 

Den nyvalda styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst: 

Hans-Inge Sältenberg, Strömstad (avdelningsordförande)  
Gunilla Eliasson, Uddevalla (vice ordförande) 
Karin Nodin, Mellerud  
Anders Castberger, Trollhättan (nyval) 
Cecilia Koch, Klövedal (nyval) 
Abdikarim Hussein, Trollhättan (nyval) 
Lena Bjurström, Kungälv 
Mikael Sternemar, Smögen 
Birgitta Adolfsson, Skärhamn 
Inga-Lena Lindenau, Nödinge 
Sven-Olof Höög, Trollhättan 
Lisbeth Hedlund, Hällevadsholm.

Behöver du stöd för dina digitala möten?
Tips och metoder för digitala verktyg

 

Publicerad av  Therese Johansson Kläth 2020-04-15