Tillbaka

Fria tankars hem fyller 100 år den 24 september 2020

Handboken - Det goda samtalet

Boken som hjälper, stöttar och ger råd om vad du kan göra för ett gott samtalsklimat.


Besök gärna Fria tankars hem på sv.se

Där hittar du bland annat

  • Plats för samtal - som är en mötesplats, ett dialogsforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal. Du kan också ta del av några samtal på youtube.
  • Premiär 24 september - Då sänds samtal mellan Ulrika Heie och Göran Rosenberg här.

Kompetensforum

Kompetensforum för dig som är cirkelledare: Verktyg för det goda samtalet

Datum: Tisdag 6 oktober kl 18:00-19:30
Plats: Digitalt via plattformen Zoom
Anmälan: kundtjänst tlf 010-33 00 900 eller vast@sv.se
Välkommen med din anmälan här!
Kostnadsfri


Om fria tankars hem...

Den 24 september 1920 såddes ett frö till det som idag är Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans med några kamrater skapade bröderna Rudolf och Eric Carlsson i Slöinge i Halland en studiegrupp, som de gav namnet Fria tankars hem. Studiecirkeln var ett sätt att ta till sig kunskap på egna villkor, för att förändra samhället till det bättre. I dag, precis som för 100 år sedan, finns det krafter i samhället som vill begränsa oss i vår frihet att tänka, samtala och lära av varandra. 

-Låt dem aldrig lyckas! utbrister Linus Olofsson, strategisk rådgivare och författare till en handbok för goda samtal. Med handboken, som är på 24 sidor, vill vi inom Studieförbundet Vuxenskolan bidra till fria tankars hem på varje ort, i varje sammanhang och för varje människa.  

Handboken kommer att skickas tillsammans med SVs tidning Impuls, men går även att ladda ner på SVs hemsida. 

- Vi har otroligt mycket kompetenser, erfarenheter och framförallt massor av goda samtal inom SV, framhåller Linus Olofsson, och därför är det extra roligt att vi nu har samlat många kloka tankar och tips i den här handboken, som jag är övertygad om kommer till användning för många människor. 

Det är bildningens idé; att genom samtal mellan människor får fler tillgång till varje persons erfarenhetsrum.  

-Genom inkluderande samtal och dialog stärker vi tilliten till varandra och till demokratin, hävdar SV Västs chef Mia Ekegren. Ett framåtsyftande samtal skapar dessutom utveckling. Samtal och reflektion är en grund i cirkelmetodiken. 

SV Väst anordnar under ledning av Mia ett kompetensforum för SVs cirkelledare och andra intresserade den 6 oktober. Temat på denna kväll är just verktyg för goda samtal. 

-Ja, låt samtalen flöda i fria tankars hem! Ge Plats för samtal.

 

 

Publicerad av  Therese Johansson Kläth 2020-09-15