Lättläst version saknas
Tillbaka

God Jul & Gott Nytt År!

Med en gåva till Vision Guatemala vill vi på SV Väst tacka för 2018!

Vi vill vara med och göra världen lite bättre, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Vi vill hjälpa människor att förverkliga sina idéer. Studieförbundet Vuxenskolan har haft ett projekt kring mänskliga rättigheter i Guatemala. Vi jobbade med att lära ut cirkelpedagogik, men även med fortbildning i studiecirkelform, i varierade ämnen som startaeget, vävning, tårtdesign och barnmat. Kontakten med landet och människorna i bergsbyarna har fortsatt. Vi har bl.a. bidragit med material till sömnad, till en lokal ideell barnmorska och till skolmaterial.   

Studieförbundet Vuxenskolan vill främja entreprenörskap, gärna där människor skapar jobb tillsammans och där samhällsnyttan finns som en drivkraft. Att ha egenmakt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan är otroligt viktigt. Organisationen Vision Guatemala arbetar främst för socialt entreprenörskap där kvinnor ska få makt över sin egen situation. De har t.ex. startat ett socialt företag i form av en butik för lokala vävare. – Helt hand i hand med vad SV arbetar med!

Vision Guatemala arbetar även för att ge barn och unga utbildning – och att stötta dem att göra verklighet av sina idéer – något som vi känner igen i vår egen ungdomsorganisation Vi Unga. – Det känns fint. Det är viktigt att vi alla har insikten att vi är huvudpersoner i vårt eget välbefinnande. – Även detta är frågor som SV har gemensamt med Vision Guatemala. Det känns därför väldigt gott att stötta Vision Guatemala med en julklapp i form av en ekonomisk gåva.

Utan alla våra fina deltagare, cirkelledare och andra anställda vore Studieförbundet Vuxenskolan ingenting. Vi vill därför tacka för alla fina insatser för Studieförbundet Vuxenskolan, avdelning Väst, under det gångna året! Utan Dig skulle vi inte kunna uppnå de verksamhetsresultat som vi gör! Tack!

Ta nu ett välförtjänt juluppehåll, så ses vi på andra sidan nyår!
Mia Ekegren

avdelningschef