Tillbaka

Julhälsning 2014

Åter har ett år passerat

Dags att tacka alla våra deltagare, styrelsen, utvecklingsrådena, cirkelledare, samarbetsorganisationer och medarbetare. Tänk vad det händer mycket under tolv månader – och vad fort det går att glömma vad som hände exempelvis i våras. Såsom att vi var drygt 20 tjänstemän från SV Väst som tillsammans med flera hundra andra SV-anställda drog iväg på Kompetensforum i Uppsala i början av april – det finns kvar som en varm, positiv känsla, men är inget som jag tänker på varje vecka precis.

Något som jag dock tänker på snart sagt dagligen är att jag känner att vi lever vår Vision och vår Värdegrund. En värdegrund kan sägas vara en vägledning för hur man vill att medlemmarna i en organisation ska bemöta andra människor. Alla har ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad man står för och på så sätt leva värdegrunden. För att värdegrunden ska vara användbar för alla som ingår i organisationen måste de vackra orden fyllas med en innebörd. Som ett led i att medvetandegöra detta hade vi i slutet av februari en Visionskonferens, styrelse och tjänstemän tillsammans.

Vi har drivit flera större projekt under året, men det är inte främst i ”de stora” projekten som Studieförbundet Vuxenskolan är en resurs, utan det sker så mycket i ”det tysta”, varje dag, utan rubriker, tillsammans med alla våra samarbetsorganisationer. –  Jag skulle vilja säga att alla dessa verksamheter som pågår i olika föreningar är en förutsättning för att utveckla vårt samhälle. I kraft av SVs starka lokala närvaro och förankring har vi ett särskilt ansvar att vara en ledande aktör i detta arbete.

Det är en övertygelse hos styrelsen inom SV Väst att våra lokala utvecklingsråd behövs – vi har kanske inte riktigt hittat formerna för detta arbete överallt, men det finns en vilja och en strävan – och det känns fantastiskt att det finns så många som vill vara en del av vårt studieförbund. Våra cirkelledare behövs - tack vare dem kan vi erbjuder ett brett utbud av cirklar för allas behov. Inte minst behövs de många kamratcirklar som skapa mötesplatser och berika SV Väst.

Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas: jag är stolt över att få vara en del av SV Västs maskineri, att få arbeta för ett studieförbund som är en pådrivande lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Stolt över att vi når så många unika deltagare. Stolt och tacksam över allt engagemang och kompetens hos medarbetare, tjänstemän, cirkelledare och förtroendevalda. Vårt arbete för att erbjuda kreativa mötesplatser behövs – och vi kommer att utveckla detta arbete vidare!

Men nu, först, en välförtjänt julefrid. Ge er tid för reflektion och vila. Ett innerligt
Tack för 2014! Tack för att du har varit med och gjort det här året fantastiskt! Jag ser med tillförsikt fram emot 2015!

En God jul och ett Gott nytt år!

Mia Ekegren, avdelningschef SV Väst