Tillbaka

Krisen kommer – är du förberedd?

Långvariga elavbrott – och utan el inget vatten ur kranarna, det blir problem att hålla bostaden varm, spisen går inte att använda, En studie av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) visade att vi klarar av självförsörjning i högst ett dygn utan el – och vi förväntas klara oss i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott… Och de väderberoende elavbrotten förväntas att öka med anledning av klimatförändringarna. 

Vad händer i världen?

Världshändelserna de senaste åren har banat väg för riskkommunikationen och engagerat många människor att exempelvis hemberedskap, lyfter en engagerad Hans Granquist från Civilförsvarsförbundet. 

Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell frivilligorganisation och arbetar för ett säkrare och tryggare Sverige i alla lägen. 

Värdefulla kunskaper

Kunskaper om samhällets sårbarhet och behovet av en personlig beredskap är viktig, och med kostnadsfria kurser till föreningar av alla de slag erhåller deltagarna värdefulla kunskaper i krisberedskap och HLR plus hjärtstartare och Första hjälpen, fortsätter en nöjd Hans. 

De flesta föreningar och organisationer som jag träffar är i ärlighetens namn till en början mest intresserad av HLR-passet, skrattar Hans, men de upplever i slutändan att passet med krisberedskap är väl så betydelsefull som HLR/Första Hjälpen. 

Hör av er

Hans Granquist uppmanar alla föreningar att höra av sig; det går säkert att hitta datum och tid som passar just er förening. 

Detta upplägg av kursen har MSB och Civilförsvarsförbundet gjort för att så effektivt som möjligt nå ut till föreningar och dess medlemmar med kunskaper i krisberedskap, och därför erbjuds att HLR-biten kan ingå kostnadsfritt.

Erbjudande för föreningar: Krisberedskap och HLR/Första hjälpen

Tidsåtgång för en kurs: ca 4 tim inkl fikapaus
(Krisberedskap 1 tim, HLR/Första Hjälpen 3 tim)
 
  • Kostnadsfritt (gäller inom alla SV Västs 19 kommuner). 
    Lokalkrav: dataprojektor och högtalare  
    Antal deltagare: 10 - 15 personer  
  • Går även att få föreläsning om Krisberedskap (1-2 timmar).
  • Utbildare: Hans Granquist, mobilnr 0707-59 39 72, e-post hans.granquist@telia.com 
  • Boka via närmaste SV-expedition eller direkt av utbildaren. 

Läs mer

Länkar till mer om beredskap
www.lrf.se/sakomraden/beredskap/ 
www.bygdegardarna.se/nyheter/stort-fokus-pa-beredskap/ 
www.bygdegardarna.se/foreningsarbete/utbildning-och-konferens/beredskap-bygdegarden-ett-nav-vid-kris/ 

Studieunderlag
Beredskap studiecirkel Hämta pdf
Beredskap bygdegården Hämta pdf
Beredskapsplan Bygdegårdarnas riksförbund Hämta pdf