Tillbaka

Kroka arm med oss för Ukraina

 – tillsammans hjälps vi åt för att ge de som flyr en trygg fristad.
Just nu är många människor på flykt genom Europa och flera vägar leder till Sverige.Alltsedan kriget i Ukraina bröt ut så har vi inom Studieförbundet Vuxenskolan samlat oss kring engagemanget för och kring Ukrainas folk. Vi har bestämt oss för att ställa våra resurser till förfogande. I hela SVs organisation sker nu olika typer av insatser.

Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med flertalet olika organisationer och föreningar som på olika sätt verkar för att bidra till människors välmående. Tillsammans kan vi vara ett viktigt komplement till de offentliga insatserna i flyktingmottagandet, på både lång och kort sikt. För oss på SV Väst är det tre faktorer som gör att vi vill, och kan, göra skillnad:

1. Vi har verksamhet i alla avdelningens 19 kommuner. Att vi verkar lokalt lägger en grund för långsiktighet, när det handlar om att ta emot människor från andra länder, så väl som vårt löpande bildningsuppdrag. Under flyktingkrisen 2015 tog vi snabbt beslut om att vi ville bidra med ett varmt välkomnande genom att organisera studiecirklar, aktiviteter och trygga mötesplatser i avdelningens område. – Nu gör vi det igen.

2. Vi kan snabbt ställa om vår verksamhet. Tillsammans med engagerade medarbetare och cirkelledare kan vi verka för att erbjuda olika insatser för människor, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer.

3. Vi har en bred verksamhet. Vi finns i människors vardag och det faktum att vår verksamhet bygger på efterfrågan gör att vi har en stor bredd i våra aktiviteter. I våra studiecirklar får du möta andra människor för att dela kunskap, tankar och perspektiv. Cirkeln är även en plats där vi kan dela vår oro – men också känna glädje och gemenskap. Folkbildningen kan även medverka till att människor som inte alltid har stort förtroende för myndigheter, får kunskap om, och insyn i, det svenska systemet.

Vill er förening erbjuda aktiviteter tillsammans med oss?
Vill ni som kommun anordna gemensamma insatser?
Vill du som privatperson engagera dig som cirkelledare eller på annat sätt bidra genom folkbildningen? Hör av dig! Tillsammans hjälps vi åt för att ge alla som flyr en trygg fristad och ett sammanhang i ett främmande land.

Du hittar oss här