Tillbaka

Landa i folkbildningen och sätta färg på vardagen

Våra cirkelledare är vår viktigaste resurs. Deras engagemang, kompetens och ledarskap är grunden för vår folkbildningsverksamhet.  

Inom SV finns många olika sorters cirkelledare. En del är kopplade till våra grund-, medlems- och samarbetsorganisationer, andra är ledare för s.k. kamratcirklar, andra leder cirklar för allmänheten. En majoritet av våra cirkelledare jobbar ideellt.  

Gemensamt för alla cirkelledare är att de erbjuds SVs grundläggande cirkelledarutbildning, där grundmaterialet heter Leda cirkel. I Västra Götaland har vi en engagerad och kompetent utbildargrupp som leder utbildningarna, som antingen genomförs fysiskt eller digitalt, halv- eller heldag. 

Faraah Mohamud är nyutbildad utbildare. Så här sammanfattar han utbildarutbildningen: 
 Jag fick lära känna fantastiska kollegor som finns över hela Sverige och fick kunskaper om folkbildning i allmänhet och det egna Studieförbundet Vuxenskolan i synnerhet. Studiecirkelpedagogiken och ledarrollen inom folkbildningen. Kunskap, lärande och grupprocesser. För kvaliteten på våra studiecirklar helt enkelt. Som cirkelledarutbildare känner jag mig både säkrare och stoltare efter utbildningen.  

Vilka förväntningar har du på uppdraget som utbildare? 
 
Jag hoppas på att kunna utbilda och se utveckling hos våra blivande cirkelledare genom deras pedagogiska förstående kring folkbildningen. Mina starkaste drivkrafter är att se engagemanget hos individen, att hjälpa och stödja andra, förbättra samhället och göra livet mer meningsfullt samt se hur individer växer. Därför känns detta extra kul att utbilda cirkelledare för SV där människor växer och det är jag ett levande bevis på. 

Faraah ser både nöjd och lycklig ut när han fortsätter med innerlighet i rösten:
 
Jag vill på ett enkelt sätt göra det möjligt för många människor som inte idag känner till folkbildningens möjligheter och dess fantastiska roligheter. Jag vill att varje individ oavsett bakgrund, religion, personliga förutsättningar, sexuella läggningar mm. ska bli starkare som individer och känna tillhörighet och känna sig behövd. 

Faraah, som även arbetar som verksamhetsutvecklare på SV Väst, går nu nästan inte att stoppa, men han säger ju så mycket bra saker.
 
Jag vill att fler ska landa i folkbildningen och sätta färg på sin vardag! Jag är så stolt över SV, där vi på riktigt jobbar utifrån ledord som Se alla, Ordning, Mångfald, Demokrati, Idérik, Lyssnande, Uppmuntrande, Positiv, Plats för DIG! 

Om det nu är någon cirkelledare som tvekar på att gå en cirkelledarutbildning, vad vill du säga till den, varför ska hen gå en utbildning?
 
Studiecirklar är något som vi skapar tillsammans. Vi är där för att vi vill upptäcka nya saker, men också för att träffa andra människor. En cirkelledarutbildning gör att du som ledare kommer att känna dig trygg i din roll. Du är viktig! Du är en nyckelperson i vår verksamhet och en representant för SV i din studiecirkel. Du blir helt enkelt en del av oss i SV. Dessutom kommer vi att ha mycket roligt! Välkommen!

Vårens utbildningar finns samlade på Västra Götalands hemsida.