Tillbaka

Läsrätt för alla - Vad händer vid en stroke eller annan hjärnskada?

Välkomna till en digital träff om att inte längre kunna läsa som förut

Stroke och andra sjukdomar eller skador i hjärnan kan ge funktionsnedsättningar
som i sin tur gör det svårare att läsa. Nedsatt språklig förmåga (afasi), sämre
koncentrationsförmåga och nedsatt syn är några exempel.

  • Kan och ska man träna läsning efter till exempel en stroke?
  • Vilka faktorer underlättar läsningen och vilka försvårar?
  • Vilka möjligheter finns att ta del av informerande texter om man fått till exempel
    afasi?
  • Kan den som tidigare varit litteraturintresserad ha sin hobby kvar?
  • Är lättläst material för gruppen ”förut-vana-läsare” en utmaning ?

Ann Ander är en legitimerad logoped som arbetat med strokerehabilitering i många år samt varit delaktig i projektet Begriplig Text. Bland annat tog projektet, tillsammans med personer med olika funktionsnedsättning, fram råd för att skriva mer begripligt.

Datum: tisdag 9 maj
Tid: 18 :00–20 :00
Plats: Zoom
OBS! klockan 17 :30–18 :00 är du välkommen att testa tekniken och få den att fungera innan vi börjar kl 18 :00.

Anmälan på länken nedan senast onsdag den 3 maj
Läsrätt för alla – vad händer med läsförmågan vid en stroke

Har du behov av skriv- eller teckenspråkstolk ? Kryssa för i anmälningsblanketten.

I samarbete med ABF, FUB, Funktionsrätt Västra Götaland, Studieförbundet Vuxenskolan och Västra Götalandsregionen.

Om Läsrätt för alla

Läsrätt för alla är en regional arbetsgrupp i Västra Götaland som informerar och inspirerar kring tillgänglig läsning.

Vårt syfte

Är att vara en regional arbetsgrupp i Västra Götaland som informerar och inspirerar kring tillgänglig läsning.
Vi arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.
Att ta del av litteratur, nyheter och samhällsinformation gör oss delaktiga i samhället.
Det vidgar världen och bryter isolering, bidrar till språkutveckling, ökade kunskaper och är en demokratisk rättighet.

Detta gör vi genom att

  • Stimulera till samtal och bidra med kunskap om rätten till tillgänglig läsning.
  • Sprida information och kunskap om tillgänglig läsning.
  • Inspirera läsombud, frivilliga högläsare och ansvariga inom äldreomsorg och LSS- verksamheter.

Vi samarbetar med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för vårt arbete.

Hämta informationen och kontaktuppgifter som pdf här