Tillbaka

Lyckad satsning för att nå ensamma äldre

AHA-upplevelser i vardagen är en förening som tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Väst försöker bryta ensamhet hos äldre invånare på Orust. En läser ideligen rapporter om hur ensamma många äldre är. Projektet stöds av Socialstyrelsen.

Vi har genomfört aktiviteter på äldreboenden i form av paket som skickats ut för att inspirera till gemensam aktivitet. Några av våra olika teman har varit fruntimmersveckan, tunnbrödets dag och de har fått stora buntar konstblommor. Dessutom har de äldre fått chans att delta i cirklar med hälsofrämjande rörelser, högläsning eller minnesträning varje vecka på ett seniorboende i Svanesund.

Kyrkfönster av silkespapper

Fruntimmersveckan var med informationsblad med de olika namnen, dess betydelse och fakta hur fruntimmersveckan har uppstått som vi på Studieförbundet Vuxenskolan har satt samman. Aha-upplevelser i vardagen tog med sig 4-5 olika sorters kakor. Vi läste och pratade om fruntimmersveckan och fikade på kakorna, säger Kicki Ståhl som är verksamhetsutvecklare, SV Väst

─Vi gjorde ungefär på samma sätt med tunnbrödet. Ett boende bakade bröd de andra fick ”köpebröd”. Med erfarenheten så är dessa informationsblad/miniutställningar med efterföljande fika väldigt uppskattad genom att det direkt återkopplas till ämnet som det pratats om, fortsätter Kicki. Med konstblommorna fick deltagarna möjlighet att gör egna arrangemang med stöd från personal. Blommorna fick de ha med hem eller sattes som prydnad i gemensamhetsutrymmen på vård och serviceboendet. De blev så fina och verklighetstrogna att nattpersonal vattnade dem…

─Äntligen når vi även ut till ensamma äldre som har hemtjänst, säger Kicki stolt. Tjugo personer nappade på vårt erbjudande att ta emot aktivitetspaket under åtta veckor, paket som vi hoppas skall förgylla tillvaron med något annorlunda och spännande att göra.  De skapar egna kyrkfönster av silkespapper, löser gåtor och de har fått ett paket som handlar om släktforskning och mjölkbönder. Det har varit uppskattat! De äldre kan genomföra aktiviteterna själva, med anhöriga eller tillsammans med hemtjänsten. I paketen har vi dessutom lämnat med information från exempelvis anhörigstöd, bibliotek och kyrka. Ett sätt att nå ut - tillsammans.

Tillsammans hjälps vi åt

Vi funderade länge på hur vi skulle nå just äldre med hemtjänst. Lösningen blev att skicka ut paketen tillsammans med matleveranserna. Stort tack till Orust Budservice som är vår förlängda arm. På plats hos de äldre kan de förklara, motivera och inspirera. Orust kommun har en anhörigstödjare som haft betydelse för projektet.

Projektet pågår året ut och minnesträningen fortsätter vidare utan stöd av projektmedel. 
En väldigt lyckad satsning!